NKF plan og miljø

Om NKF plan og miljø

NKF plan og miljø er foreningens fagforum for de som arbeider innenfor det planfaglige området, og arbeider for å synliggjøre viktigheten av god planlegging fra kommuneplan til detaljplan.

NKF plan og miljø har et eget fagstyre som jobber med å:

  • utvikle samarbeidet mellom kommunale, fylkeskommunale og statlige myndigheter.
  • medvirke til opplæring og kompetanseheving for medlemmene
  • ha kontakt og dialog med myndigheter og fag-/forskningsmiljøene
  • innhente og formidle ny kunnskap
  • medvirke til utvikling av fagområdet gjennom nettverksbygging.

Kontakt

Rådgiver i Norsk Kommunalteknisk Forening, Sindre Haarr, e-post