Nettverkene har minimum to møter per år. Fra mars 2020 har møtene foregått digitalt. Foto Dylan Gillis / Unsplash

Nettverkene har minimum to møter per år. Fra mars 2020 har møtene foregått digitalt. Dokumenter fra ressursbanken er viktig for nettverkene. Foto Dylan Gillis / Unsplash

NKF byggesak

Omfattende ressursbank for nettverkene

NKF tilbyr en omfattende ressursbank for nettverkene i byggesak. Dokumentene gjør arbeidet enklere for saksbehandlere i kommunene, og ikke minst for innbyggerne som skal søke om et tiltak.

Last ned nyeste versjoner

Det skjer relativt hyppige endringer i plan- og bygningsloven, og fagstoffet holdes løpende oppdatert i intranettet der nettverksgruppene har tilgang. Vi oppforderer alle til å laste ned de nyeste versjonene slik at det brukes oppdaterte maler i saksbehandlngen og gis riktig informasjon til innbyggerne/søkerne.

Hva finnes i ressursbanken?

I ressursbanken tilbys aktuelt stoff innen en rekke ulike tema, som f.eks. Bruksendringer fra fritidsbolig til helårsbolig. Her ligger det blant annet en presentasjon i Powerpoint, gruppeoppgaver, informasjonsark, rutinebeskrivelse og sjekkliste.

Hele 29 brevmaler kan enkelt endres med kommunens grafiske profil og eventuell annen lokal tilpasning, og dermed være en stor hjelp for saksbehandlernes kommunikasjon med søkere.

Andre eksempler på tema er Etablering av ny boenhet i eksisterende bygg, og hele 27 informasjonsark ment til bruk for innbyggerne i kommunen. Samtlige informasjonsark er revidert i februar 2021.

Stoffet er i stadig utvikling med nye temapakker og nye informasjonsark. De to nyeste omhandler solenergianlegg og basseng.

Likebehandling

Plan- og bygningsloven er omfattende, og det kan være vanskelig å tolke regelverket - både for kommunenes saksbehandlere og for vanlige innbyggere. NKFs dokumentasjon bidrar til standardisering, mer lik saksbehandling fra kommune til kommune og til å gi god og forståelig informasjon til innbyggern. F.eks. gir informasjonsarkene oversikt over hvilke tiltak det ikke er nødvendig å søke om, og hvilke tiltak en vanlig innbygger kan søke om selv.

Nynorskversjoner

Målet er at alle dokumenter oversettes til nynorsk fortløpende etter hvert som de produseres. Dessverre er det et etterslep, men arbeidet prioriteres framover. I første omgang tas dokumenter som er viktige ut mot innbyggerne i kommunen.

25 av 27 informasjonsark finnes i nynorskversjon, og de to siste og nyeste oversettes i mars/april. Alle revideres nå på samme måte som de på bokmål.

Dokumenter om temaet gebyrregulativ ble utarbeidet i både bokmål- og nynorskversjoner i november 2020.

I januar og februar er halvparten av brevmalene oversatt til nynorsk, og den siste halvdelen tas i mars/april.

Hvordan finner jeg det jeg leter etter?

Alle mapper er sortert alfabetisk for å gjøre det enkelt å finne fram.

Hvem har tilgang

Det er per februar 2021 216 kommuner som deltar i nettverket, og som har tilgang til ressursbanken.

Hvordan logge inn?

Hvis din kommune er med i nettverket kan du logge inn her. NB! Egen funksjon for "Glemt passord".

Hvis du mangler tilgang, send en e-post til NKF.

Hvilke kommuner er med i nettverk i mitt område?

Du kan enkelt finne ut hvilke andre kommuner som er med i ditt område på nettverkskartet.

Hvordan kan min kommune bli med?

Det er enkelt å bli med i et nettverk. Se Informasjon om nettverksgrupper.

Det er også mulig å abonnere på tilgang til ressursbanken, uten å være med på nettverksmøter. Hvis du ønsker å abonnere, send en e-post til NKF.