SVV Bilde 3_Arbeidsflaten i Vegportalen[90]

Statens vegvesen

Oppdatering av veglistene høsten 2023

I Juni 2023 ble Vegportalen lansert. Vegportalen er en ny digital løsning for veglister, som vil forenkle arbeidet med oppdatering av veglister. Kommunen som vegeier skal bruke Vegportalen for registrering, og for behandling av endringer i bruksklasse på offentlig veg.

Kommunen som vegeier kan når som helst logge seg inn i Vegportalen for å se og redigere kommunens veger. Det er saksbehandler i Statens vegvesen som sender godkjente endringer til NVDB.

Oppdatering av veglistene høsten 2023

Per i dag oppdateres veglistene to ganger i året, ca. 1. mai og 1. november. Neste oppdatering av de offisielle veglistene er satt til 1. november 2023. Våren 2024 kan det bli endringer på oppdateringshyppighet.

Alle kommuner mottok brev fra  Statens vegvesen i uke 25 med informasjon om overgang til ny løsning for veglister og frist for å sende inn endringer.

Kommunens frist for å sende inn endringer før neste oppdatering er 22. september 2023.

Kommunen kan sende eventuelle endringer i den nye løsningen Vegportalen, eller via saksbehandler slik det har vært til nå. Har kommunen eventuelt behov for excel-ark for oppdatering av vegnettet, kan dette fås ved å kontakte veglister@vegvesen.no.

Vedlagt mal «Kom i gang med Vegportalen»  viser hvordan du sender en forespørsel om tilgang til kommunen i Altinn.

Opplæring og support

Vegportalen skal være et brukervennlig og intuitivt arbeidsverktøy. Hjelpeikoner gir god veiledning mens man redigerer kommunen veger. Validering vil hindre vegeier i å sende inn ugyldige verdier på den enkelte veg. Ved å klikke på «Hjelp» øverst i menybaren, kommer du til en samleside med bl.a. gode begrepsforklaringer, veiledning og ofte stilte spørsmål.

I løpet av september 2023 vil e-læring bli tilgjengelig via en egen link i Vegportalen,.

Som et supplement til e-læringen tilbys digitale kurs via Teams for alle i kommunene som jobber med veglistene. Kursene består av 3 emner, hvor hvert kurs har en varighet på ca. 60 minutter. Les mer om kursene og meld din interesse for å delta via denne linken.

Send en henvendelse til vegportalen@vegvesen.no dersom du har spørsmål, opplever tekniske problemer eller ønsker hjelp til å komme i gang med Vegportalen.