nkf_liten

Oppdatert temapakke - Dispensasjon

NKF byggesak har i høst revidert temapakken om dispensajsoner. 

For å kunne tilby våre medlemmer de verktøy som er nødvendig for å kunne utøve sitt arbeid jobber NKF kontuinerlig med oppdatering av eksisternede, og utarbeidelse av nye temapakker. Vi vurderer dette arbeidet som svært viktig da disse verktøyene er for mange er et av viktigste hjelpemidlet i det daglige arbeidet.  Vårt  mål er at fagstoffet på nett til en hver tid skal være tilpasset, og i tråd med lov og forskrift.

Vi vil derfor inforemere om at Temapakke - Disepnsasjon er oppdatert og tilgengelig på nett. Pakken inneholdder både veiledning, ruitne ved behandling, gruppeoppgaver og svar. 

NKF byggesak