Du er her: Publikasjoner
Planveileder_150x212

NKF plan og miljø

Planveileder

Målet med heftet er at man skal få en forutsigbar og effektiv prosess, samt at saksgangen skal være lik for alle og saksbehandlingstiden kortest mulig.

 NOK 300    
Planveileder_150x212

Planveileder - planprosess og private reguleringsplaner

Kapitler tar for seg de ulike fasene i planprosessen:  Henvendelsen. Planoppstart. Planutvikling. Offentlig ettersyn, Sluttbehandling. Administrativ etterbehandling.

(Utgitt av NKF plan og miljlø september 2013)