Fra venstre: Dr. Ing Fredrik Horjen, Bernt Øvern, og Harald Andersen (også omtalt som hjernen bak ikbygg.no)

Fra venstre: Dr. Ing Fredrik Horjen, Bernt Øvern, og Harald Andersen (også omtalt som hjernen bak ikbygg.no)

digitalebygg.no

Pris til IK bygg - Morgendagens teknologi

På konferansen Fra analoge til digitale bygg, ble IK-bygg kåret som den mest innovative leverandørutstilleren.

Juryens begrunnelse

IK bygg, v/Norsk Kommunalteknisk Forening, er den eneste leverandøren som har gjort noe helt nytt som ingen andre har gjort før dem, og det er det som kalles innovasjon.

IKbygg prisvinnere.png
Fra venstre: Dr. Ing Fredrik Horjen, Bernt Øvern, og Harald Andersen (også omtalt som hjernen bak ikbygg.no)

Kåringen fant sted på konferansen Fra analoge til digitale bygg, som gikk i regi av Forum for Norges eier- og forvalterorganisasjoner, 8. - 9. november.
Mer info om konferansen, hvem som deltok, bidro, og hvem som var leverandørutstillere finner du her: digitalebygg.no

IK-bygg_NyLogo_150bredde
IK-bygg er et verktøy for å kartlegge og rapportere til eier om tilstand og skaderisiko på byggene.

IK-Bygg samler alt regelverk om bygg i drift på et sted

 • Forvaltning
 • Systematisk internkontroll
 • Synliggjøring av byggets tilstand og skaderisko
 • Rapportering

Kommunene er underlagt et omfattende regelverk for å ivareta helse, miljø og sikkerhet (HMS) i sin virksomhet, og forsvarlige og godt vedlikeholdte bygninger er nødvendig for å oppnå dette.
For å overholde regelverket er kommunene pålagt å gjennomføre en systematisk internkontroll.

Kommunestyret har som eier ansvaret for at lover og forskrifter følges.
Eiendomsforvalter har det viktige ansvaret for å kartlegge tilstand på eiendommene samt å informere eier. IK-bygg er et verktøy for å kartlegge og rapportere til eier om tilstand og skaderisiko på byggene. Når forvalteren fokuserer på byggets tilstand i forhold til HMS-IK vil man også få god støtte fra brukerne.


Disse fremmer og støtter opp om IK-Bygg som et nyttig og nødvendig verktøy til systematisk internkontroll:

 • Arbeidstilsynet
 • Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet
 • Helsedirektoratet
 • KLP Skadeforsikring AS
 • Norsk Brannvernforening
 • Direktoratet for Byggkvalitet DiBK
 • Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap DSB

Det er IT-selskapet New Generation Communication AS som står bak utviklingen av webapplikasjonen til IK-Bygg, og som i dag forvalter applikasjonen på vegne av Norsk Kommunalteknisk Forening.

Mer info om IK bygg finner du HER

IK bygg -konferansen 2017

Program / Påmelding HER