På bildet: Omdømmeprisen 2023 gikk til Asker kommune. Fra venstre Martin Stensland og Per Øystein Funderud. Foto: Inger Anita Merkesdal.

På bildet: Omdømmeprisen 2023 gikk til Asker kommune. Fra venstre Martin Stensland og Per Øystein Funderud. Foto: Inger Anita Merkesdal.

Norsk Vann

Priser til Stavanger, Asker og Bærum

Under Norsk Vanns årskonferanse i Stavanger denne uken ble det delt ut priser for bærekraft, omdømme og vannforvaltning.

Vinneren av Omdømmeprisen 2023 er Asker kommune! Asker kommune er aktive i sin kommunikasjon med innbyggerne og i rekrutteringsarbeidet. Det resulterte i omdømmeprisen under årskonferansen til Norsk Vann.

Utdrag fra juryens begrunnelse:

«Vinneren har bygget opp et godt miljø som jobber med kommunikasjon over tid. Kommunen er aktivt med i traineeVANN og har hatt flere traineekandidater, og noen av dem har også fått fast jobb i kommunen i ettertid.

Kommunen legger til rette for at medarbeiderne kan delta aktivt i VA-yngre og fremme vannbransjen overfor andre.

Vinneren har en egen Instagram-konto som viser frem de som jobber innenfor blant annet vann, avløp og renovasjon. Denne siden følges av 761 mennesker som får et innblikk i livet til en kommunearbeider i feltet.

Omdømmeprisen for 2022 går til en stor og sentral kommune. Kommunen er også med i bedreVANN og har i underkant av 100.000 innbyggere etter kommunesammenslåing i 2020.»

På bildet: Bærum kommune stakk av med Bærekraftprisen 2023. Knut Bjarne Sætre mottok prisen på vegne av kommunen. Foto: Inger Anita Merkesdal
På bildet: Bærum kommune stakk av med Bærekraftprisen 2023. Knut Bjarne Sætre mottok prisen på vegne av kommunen. Foto: Inger Anita Merkesdal

Best på bærekraft

Bærekraftprisen 2023 gikk til Bærum kommune! Prisvinneren har særlig satset på NoDig.

Utdrag fra juryens begrunnelse:

«Prisvinneren har i mange år vært langt framme når det gjelder bruk av NoDig. Et tydelig uttrykk for dette er regelen som er etablert – at grøftefrie metoder alltid skal være normalen. Det betyr at «hvis det viser seg å ikke være mulig å gjennomføre et prosjekt NoDig, og da handler det ikke om hvorvidt det er hensiktsmessig eller ei, men om det er faktisk gjennomførbart eller ikke, skal en ta en runde til, for å få det mulig!»

Prisvinneren har gjennom en innovativ anskaffelse etablert en markedsplass for overskuddmasser fra bygg- og anleggsprosjekter, for blant annet å kunne brukes som omfyllingsmasser i VA-prosjekter.

Prisvinneren har gjennom et innovasjonsprosjekt for fremtidsrettet overvannshåndtering utviklet nye løsninger for kartlegging av overvannsrisiko og planleggingsmetoder for å få klimatilpasning inn i alle prosjekter og tverrfaglige arbeidsprosesser for kommunens administrasjon.»

På bildet: Stavanger kommune mottok prisen Årets bedreVANN-kommune 2022. Fra venstre Jostein Berggraf, Bjørn Zimmer Jacobsen, Jarle Furre og Ragnhild Aalstad, Norsk Vann. Foto: Inger Anita Merkesdal
På bildet: Stavanger kommune mottok prisen Årets bedreVANN-kommune 2022. Fra venstre Jostein Berggraf, Bjørn Zimmer Jacobsen, Jarle Furre og Ragnhild Aalstad, Norsk Vann. Foto: Inger Anita Merkesdal

Stavanger kommune er årets bedreVANN-kommune 2022

Vertskommunen for årskonferansen til Norsk Vann, Stavanger kommune, stakk av med prisen «Årets bedreVANN-kommune 2022». Prisen deles ut årlig til den kommunen som har oppnådd best resultater i bransjens benchmarkingsverktøy, året før.

Utdrag fra juryens begrunnelse:

«Årets bedreVANN-kommune er en stor norsk kommune plassert på Sørvest-landet, og har ca. 145.000 innbyggere… vi snakker da selvsagt om Stavanger kommune!

Stavanger er årets kommune fordi de gjennom målrettet arbeid i kommunen og samarbeid i IVAR IKS har gode og bærekraftige VA-tjenester. Stavanger har hatt gode tjenester over mange år, men har fortsatt utfordringer med reduksjon av vannlekkasjer og fremmedvann.

Stavanger er best på alle de viktige indikatorene for sikkerhet og bærekraft innen vannforsyning. Avløpsrensingen er god, og kommunen fornyer avløpsnettet i tråd med behovet.

Stavanger har lave kostnader og gebyrer. Regionalt samarbeid om vannproduksjon og avløpsrensing gir stordriftsfordeler. Det gjør det mulig å møte framtidsutfordringene som økte rensekrav og økt bærekraft i tjenesteproduksjonen uten at kostnadsveksten blir for stor."

bedreVANN er Norsk Vanns verktøy for å måle og vurdere tilstand og kostnader for de kommunale vann- og avløpstjenestene i Norge. Den helt ferske bedreVANN-rapporten 2022.»