På forespørsel

Prosjektering, og oppfølging av de prosjekterende

Kristin Mortensen
Kristin Mortensen (egen praksis)

Kursets innhold

På dette kurset vil følgende tema og problemstillinger bli gjennomgått:

Prosjektering og oppfølging av de prosjekterende, både etter NS 8401 og NS 8402  (rådgivningsstandardene) og NS 8407 (totalentreprise).

Her trykker skoen for mange kommuner​, og det vil bli satt av rikelig tid til drøfting og spørsmål og svar -runder underveis.

Foreleser: Kristin Mortensen (egen praksis)

Kristin Mortensen har lang erfaring som entrepriseadvokat med bakgrunn fra blant annet Veidekke ASA og NCC Construction AS.

I arbeidet som advokat bistår hun med løpende prosjektrådgivning fra utvikling av prosjekt og forhandling av kontrakt til avslutning og sluttoppgjør for entreprenører, byggherrer og rådgivere. Hun yter også bistand innen offentlige anskaffelser, skadesaker, samt compliance - arbeid. Kristin har særlig kompetanse knyttet til samspillskontrakter og OPS (Offentlig Privat Samarbeid).  I tillegg bistår hun også i saker om profesjonsansvar for rådgivere i bygge- og anleggsbransjen på oppdrag for forsikringsselskap og rådgivere. Rådgivningen omfatter områder som eiendomsutvikling og fast eiendoms rettsforhold. Kristin holder jevnlig kurs innenfor temaer som generell kontraktsrett, offentlige anskaffelser, entrepriserett, byggherreforskriften og rådgivningsstandardene.

Vertskap for kurset, eller ønsker du at vi snarest setter opp et åpent kurs/webinar?

Vi hører svært gjerne fra deg, dersom du er interessert i å delta på kurset. Vi arrangerer også internkurs for din kommune, dersom det er ønskelig.

Kontakt: Julie Tollefsen. e-post: julie.tollefsen@kommunalteknikk.no