F.v.: Arve Føyen, Adv firma Føyen Thorkildsen; Nikolai Astrup, KMD; Christian Torp, DND; John Arve Risan, Norstella; Nina C. Mathiesen, DND; Trygve Skibeli, Norstella; Katarina de Brisis, KMD; Mette Bredengen, KMD – overrekkelse av dugnadsrapport til

F.v.: Arve Føyen, Adv firma Føyen Thorkildsen; Nikolai Astrup, KMD; Christian Torp, DND; John Arve Risan, Norstella; Nina C. Mathiesen, DND; Trygve Skibeli, Norstella; Katarina de Brisis, KMD; Mette Bredengen, KMD – overrekkelse av dugnadsrapport til digitaliseringsministeren. Foto: Paal Leveraas

Innovasjon og digitalisering

Regjeringens digitaliseringstrategi kan strande i utdaterte lover

Det er ikke mulig å realisere regjeringens digitaliseringsstrategi med dagens lovverk. På dugnad har to organisasjoner sammen lagd et veikart for opprydding i paragrafjungelen som bremser digitaliseringen av Norge.

På oppfordring fra digitaliseringsminister Nikolai Astrup har Norstella, Den norske dataforening og andre kartlagt hvilke juridiske hindre som står i veien for realisering av regjeringens digitaliseringsstrategi.

– Det er forbausende mange lover som fremdeles stiller krav om papirdokumenter og underskrift på fysisk papir, sier Arve Føyen. Føyen er leder av Dataforeningens IT-politiske råd. Han er advokat og partner i advokatfimaet Føyen Thorkildsen.

Les mer.

Kilde: Den Norske Dataforening