– Vi ønsker å unngå å bygge helt nye bygg med mindre det er absolutt nødvendig, forklarer leder i byggteknisk avdeling i Bergen kommune, Harald Blytt. Foto: Asle Bentzen/Bergen kommune

– Vi ønsker å unngå å bygge helt nye bygg med mindre det er absolutt nødvendig, forklarer leder i byggteknisk avdeling i Bergen kommune, Harald Blytt. Foto: Asle Bentzen/Bergen kommune

NKF bygg og eiendom

Rehabilitering, smarte løsninger og kunstig intelligens

Bergen har mange gamle bygg og har lagt en omfattende plan for rehabilitering og oppgradering av skolene i kommunen. Harald Blytt leder byggteknisk avdeling i Bergen kommune, og vi har tatt en prat med han om oppgradering av eksisterende bygningsmasse og bruk av teknologi.

550 personer. Over 1000 bygg. 1,3 millioner kvadratmeter. Det er det grunntallene i byggteknisk avdeling i Bergen kommune.

– Det er viktig å finne en nøye balanse mellom prioriteringer, ressurser og politiske hensyn for å sikre en vellykket moderniseringsprosess, forteller leder i byggteknisk avdeling, Harald Blytt.

Blytt påpeker at Bergen kommune har tatt store steg etter at det for over 10 år siden ble avdekket at kommunen hadde et enormt vedlikeholdsetterslep på skolene.

– I 2011/2012 ble det avdekket at mange skoler var i dårlig forfatning. Dette førte til en omfattende reorganisering. Midler og ressurser ble satt av til å starte et omfattende kartleggings- og moderniseringsarbeid. Som en del av våre tiltak har vi etablert syv erstatningsskoler som midlertidige løsninger under oppgradering eller avvikling av andre skoler, forteller Blytt.

Blytt erkjenner at de i avdelingen får med seg både mediekritikk og tilsynsorganers utålmodighet.

– Det har vært betydelig medieoppmerksomhet, spesielt rettet mot skolebyggene våre. Men vi må huske at utfordringene med vedlikehold ikke bare påvirker skoler, men også barnehager og idrettsbygg Noe som krever tydelig prioritering av rekkefølge på moderniseringen.

Bergen kommune satser på rehabilitering og smart teknologi. Foto: Asle Bentzen/Bergen kommune
Bergen kommune satser på rehabilitering og smart teknologi. Foto: Asle Bentzen/Bergen kommune

Bruk, gjenbruk og en ny virkelighet

Når det gjelder modernisering av gamle bygg, forteller Blytt om en tydelig visjon om bevaring og gjenbruk.

– For 10 år siden rev man gamle bygg og bygget nye. Den epoken er nok over, forklarer han: – Vi ønsker å unngå å bygge helt nye bygg med mindre det er absolutt nødvendig. Vår visjon er å bevare de gamle byggene og bruke om igjen bygningskomponenter. Dessverre er de tekniske forskriftene ikke tilstrekkelig tilpasset denne virkeligheten, spesielt når det gjelder å konvertere gamle bygg til nye formål. Dette stiller arkitekter og entreprenører overfor utfordringer, da de må finne måter å bruke gamle komponenter på, forklarer Blytt.

Han forteller om at det i nabolandet Sverige har tvunget seg frem én forskrift for nye bygg, og én for eksisterende.

Smart teknologi

På spørsmål om implementering av smarte løsninger i byggdriften, forklarer Blytt at Bergen kommune er i utforskingsfasen og prøver ut ulike teknologier.

– Vi ser på mulighetene innen kunstig intelligens og maskinlæring for å optimalisere byggdriften vår. Vi ønsker å bruke maskinlæring på automatikksystemer for å oppdage og varsle om eventuelle avvik eller ineffektiviteter. I tillegg har vi et sterkt fokus på sambruk av byggene våre for å oppnå arealeffektivisering.

– Våre erfaringer med vedlikehold og arbeidet med å bevare og gjenbruke bygg kan være verdifull innsikt for andre som står overfor lignende utfordringer. Vi håper at vår innsats og læring kan bidra til å inspirere og veilede andre kommuner i deres moderniseringsprosesser.

Jobb smartere kommer til Bergen

Til Jobb smartere 2023 kommer, blant andre, Harald Blytt for å fortelle om Bergensprosjektet, 1 000 bygg, 10 000 muligheter! Du kan lese mer om konferansen og melde deg på her.

header jobb smartere 2023, bergen.png