NKF kompetanse

Tar du teknisk utdannelse? Da kan du søke om stipend!

Norsk Kommunalteknisk Forening deler hvert år ut penger til reise og utdanning. Tar du yrkesfaglig-, høyskole- eller universitetsutdannelse innen tekniske fag bør du fortsette å lese.

Det er få studenter som tar teknisk utdannelse på universiteter og høgskoler som sikter seg inn mot en yrkeskarriere i norske kommuner. En stipendordning kan bidra til økt fokus på de kommunaltekniske områdene blant studentene, og gjøre det enklere å rekruttere nyutdannede til kommunene.

Kriterier for reise- og utdanningsstipendet:

Reise- og utdanningsstipendet deles ut til en/flere personer som tar utdannelse med relevans innen de kommunaltekniske fagområdene (bygg, eiendom, byggesak, plan, veg, trafikk, vann).

Hovedstyret i NKF legger disse kriteriene til grunn for sine avgjørelser:

  • Resultatet må tilføre fagfeltet noe som har interesse for medlemmene i foreningen.
  • Resultatet må kunne publiseres som en/flere artikler i tidsskriftet Kommunalteknikk.
  • Resultatet må kunne presenteres som foredrag på en/flere aktuelle fagseminar i regi av foreningen.

Tildelt stipend er et maksimalt beløp

  • Den faktiske utbetalingen skjer i etterkant i samsvar med dokumenterte kostnader til reise, opphold, studieavgift ol
  • Forskudd gis etter behov i samsvar med dokumenterte utlegg

Dersom du har spørsmål om ordningen, så ta gjerne kontakt med undertegnede.

Unn Vaage
nkf@kommunalteknikk.no
90 99 72 70