bilde 9 (2)

NKF bygg og eiendom

Rift om plassene på "Jobb smartere 2016" -drift og renholdsledelse

Unik møteplass for kunnskapsdeling og nettverksbygging:

Kiel1.png

Den årlige drifts- og renholdsleder-konferansen samlet sist 200 deltakere fra hele landet til to matnyttige og trivelige dager som du ikke vil gå glipp av.
Her møtes fagfolk og du får delta i erfarings- og ideutveksling, og få inspirasjon til videreutvikling av tjenesten.
Ny kunnskap om ressursbruk og kvalitet brukes til å sette nye mål. 

Kommunereformen vil føre til omfattende endringer i landets kommunestruktur, og færre og større kommuner vil også få betydning for organiseringen av de kommunaltekniske tjenestene.
På konferansen møter du også kolleger med erfaring om kommunesammenslåing og organisasjonsendringer, med andre ord de nye utfordringer som ventes i mange kommuner. 
Kort sagt en unik mulighet til nettverksbygging med kunnskapsrike fagfolk og kolleger fra hele landet.

Viktig å være der det skjer:

Tema på årets konferanse:

 • Ny brannforskrift
 • Avfallshåndtering
 • Optimalisering av drift
 • Hvis du fikk være arkitekt
 • Begeistringsledelse: Latterlig lurt
 • Renhold – en nødvendig del av FDV
 • EPC-kontrakter - Dynamisk belysning
 • Grønne maskiner - Smart lading - Solenergi
 • Hvordan høyne kvaliteten på egne tjenester
 • Norge anno 2016 - Hvordan unngå å bli lurt?
 • Hvorfor er det viktig å sette krav til renhold?
 • Byggdrifter, driftsteknikker og/eller tusenkunstneren?
 • Kvalitetshåndbok renhold - Nøkkeltall/normtall/benchmarking
 • Konkurransegrunnlag og avtaler – Kontrakter – Kjøp av tjenester 
 • Norges beste kommune på eiendomsforvaltning 2016 – neste år er vi der…..          

Program i PDF

Vi tilbyr også disse kursene parallellt med hovedprogrammet:

1. IK-Bygg innføringskurs og Hvordan få mer utbytte av verktøyet
2. Teknisk og kjemisk drift av svømmebasseng

Åpner konferansen:

Sverre Tiltnes2
Sverre Tiltnes, direktør, Bygg21
- Bygg21 har satt seg fore å effektivisere arbeidet med å skape og drifte bygg, bygder og byer på en måte som gir 20% lavere kost. I dette arbeidet er byggets verdi for bruker, og god kostnadseffektiv drift og forvaltning overordnet alle andre forhold. Dere vet best hvor skoen trykker. Derfor gleder jeg meg stort til å treffe dere 25.10.

Mer informasjon om konferansen:

Påmeldingsskjema og deltagerliste HER

Når vi når 200 betalende deltagere så setter vi ned prisene ytterligere.

Sikre deg plass NÅ!