Rita Regbo og Rune Kilen er de nye lederne i NKF veg og trafikk.

Rita Regbo og Rune Kilen er de nye lederne i NKF veg og trafikk.

NKF veg og trafikk

Rita og Rune tar over

Etter landsmøtet er det valgt både ny leder og nestleder i fagstyret for veg og trafikk. Rune Kilen fra Alver kommune og Rita Regbo fra Skien kommune tar over vervene som henholdsvis leder og nestleder i NKF veg og trafikk.

9. september ble det klart at Rune og Rita tar over som leder og nestleder i NKF veg og trafikk. I forbindelse med valget har vi spurt de to hva de tenker kommer til å være viktig innenfor fagområdet i årene som kommer.

– Å sikre god vegstandard og ha oppdaterte oversikter over vegenes tilstand til enhver tid, blir viktig i tiden fremover, sier Regbo til kommunalteknikk.no. Enhetslederen for drift av veg og park i Skien kommune mener i tillegg at dokumentering av drifts-og investeringsbehov, samt skaffe tilstrekkelig midler til utbedringer blir viktig. – Klimaforandringer og vann fra veg, snødeponering og ledningsanlegg i veggrunn er andre aktuelle utfordringer.

Ønsker å fremme faget

– Jeg ønsker å fremme vegfaget i kommunal sektor gjennom å øke kunnskapen og forståelsen både administrativt og politisk, sier nyvalgte styreleder Rune Kilen.

Rune Kilen har 34 års erfaring fra vegfaget, senest i Lindås og nå Alver kommune og har tidligere erfaring fra både Statens vegvesen og NCC Roads. Den nye styrelederen har tidligere vært med i styret for NKF Hordaland, har sittet i styret for Miljø og teknikk, i tillegg til å ha hatt de siste to årene som varamedlem i NKF veg og trafikk. På spørsmål om hva han tenker er de største utfordringene for fagområdet i årene som kommer, trekker han inn blant annet klimatilpasning og digitalisering.

– Den første er klimatilpasning av infrastruktur. Blant annet hvordan man skal håndtere overvann og sikre rasfarlige og flomutsatte områder. Jeg tror også at vegforvaltningen kommer til å endre seg mye i årene framover. Stikkordet digitalisering er krav som vil komme. Fra politisk hold gjennom dokumentasjon på hva vi forvalter og tilstanden på det. Fra publikum som vil kreve innsyn i hva vi driver med og ikke minst kunne ha dialog med kommunen gjennom smarte løsninger på web.

Begge de to ser frem til å ta fatt på oppgaven. Med seg på laget har de rådgiver for NKF veg og trafikk, Andreas Birkeland i Norsk Kommunalteknisk Forening.

– Vi er heldige som har med oss så flinke folk som tillitsvalgte i foreningen. Nå er det bare å brette opp ermene å ta fatt på en ny og spennende to-årsperiode, sier Birkeland.