Foto: Jon Adler Torp

Foto: Jon Adler Torp

NKF byggesak

Samarbeidsmøte mellom politisk utvalg, plan og byggesak

For byggesaksbehandlere kan den politiske ledelsen være ganske distansert fra administrasjonens arbeidshverdag. Det er stor variasjon i hvordan de politiske utvalgene er organisert og hvordan de opererer i kommunene, men rollene og arbeidsoppgavene er stort sett de samme.  

Som et ledd i innføring av ny kommuneplan for Asker kommune organiserte byggesak en fagdag der agendaen var samarbeid, forståelse og rolleavklaringer mellom plan, byggesak og politisk ledelse.  

Leder for utvalg i plan og byggesak Håvard Vestgren ga deltakerne en grundig innføring i hva det er å være en lokalpolitiker. Det opplevdes som svært lærerikt for administrasjonsansatte å få en gjennomgang av hvordan utvalget jobber i møtene og hvordan de forskjellige partiene jobber for å best mulig fremme sin politikk. 

Vestgren snakket også åpent om de mange utfordringene lokalpolitikere møter i sine verv knyttet til betente byggesaker og rollekonflikter som oppstår.  

Neste post på programmet var forholdet mellom dispensasjon og endring av plan. Rådgiver Sissel Haug fra planavdelingen gjennomgikk de viktigste vurderingskriteriene byggesak skal utføre i forbindelse med slike forespørsler. Samhandling og «kort vei» mellom planavdelingen og byggesaksavdelingen ble løftet frem som en avgjørende faktor for å lykkes med en felles forståelse for å lykkes. 

Som en avslutning på dagen holdt NKF, Asker-mesterskap i byggesak. Kahooten var identisk som NM quizen som ble holdt under Tromsøkonferansen i februar og NKF kan melde om høyt nivå på saksbehandlerne i kommunen. 

NKF setter stor pris på invitasjonen, og håper flere slike invitasjoner fra våre medlemmer i tiden fremover. 

Fagkonferanse 2023.png