Gunnar Slinning Østad og Stina Kathrin Lillevik. Foto: Sindre Haarr

Gunnar Slinning Østad og Stina Kathrin Lillevik. Foto: Sindre Haarr

Tidsskriftet Kommunalteknikk / NKF digital

Skal gjøre kommunalteknikeren til digital mester

Under landsmøtet i Brumunddal ble NKF digital opprettet som et eget fagområde og det første fagstyret ble valgt. Nå er styret konstituert og har kommet godt i gang med arbeidet. Nyvalgt styreleder og nestleder, Stina Kathrin Lillevik og Gunnar Slinning Østad, forteller at styret har klare ambisjoner for arbeidet.

– Det er stort engasjement og gode samtaler i det nye styret, forteller styreleder Lillevik, som til daglig jobber med digitalisering Vann og avløp i Ålesund kommune.

– Det er en veldig inspirerende gruppe å jobbe sammen med. Det er stor spredning i gruppa og gode bidrag fra alle. Det snakkes digitalisering både til frokost, lunsj og middag, forteller hun.

Lillevik har blant annet bakgrunn fra designfag og trekker paralleller til visualisering av data og innovasjonsprosesser i designfag: – I digitalisering må man være tett på alle prosjekter som har en start og en slutt – det er ganske likt over alt. Linken mellom de kreative fagene og systematisk innovasjon i offentlig sektor er ganske lik i så måte at man skal konstruere noe fra bunnen av eller forbedre noe vi allerede har. Fra idé til konsept videre til en leveranse med påfølgende evaluering og justering.

Gunnar Slinning Østad er nestleder i det nye styret. Til daglig jobber Østad i Bærum kommune Eiendom og sitter i flere av standardiseringskomiteene til Standard Norge.

– Kompetansen i styret er godt spredt, slik at det er mulig både for diskusjoner på teknisk nivå og de store linjene, forteller han.

Lillevik og Østad er klare på at det nye styret ikke kan løfte foreningen digitalt alene. – Innovasjonen må skje i fagene, og vi kan være en støtte for å bistå med å se sammenhenger, forteller de.

Opp i marsjfart

Det nye styret hadde sin første samling direkte etter landsmøtet, 19. mai og har siden den tid konstituert seg selv. Rådgiver Lene Kristin Hollseter i foreningens administrasjon følger opp styret.

– At Lene er med som pådriver og støtte i prosessen under oppstart har vært helt fantastisk, forteller styrelederen.

– Det hjelper også at gruppa er opptatt av utvikling på egen arbeidsplass, supplerer Østad. – Det er jo en egeninteresse i å være med i et slik styre når det gjelder faglig utvikling. Så er det vårt ansvar at arbeidsgiver skjønner hva en tar med tilbake til arbeidsplassen. Det vi driver med «hjemme» er relevant for styrearbeidet og motsatt, forklarer han.

Prosess i en praktisk verden

Prosess blir viktig når NKF digital skal bistå norske kommuner i digitaliseringsarbeidet. I sist styremøte satte de et tydelig formål for hvordan NKF digital skal jobbe: «Vi (NKF digital) skal bidra til kompetanseløft og verktøy som utvikler NKFs medlemmer til digitale mestere».

For å underbygge formålet med NKF digital forklarer Lillevik hva styret har tenkt: – Å bidra handler om samarbeid, påvirkning og deling. Kompetansebiten handler om kunnskap om, evne og vilje til å digitalisere, Med verktøy ønsker

Styret å bygge kompetansetiltak rundt metodikk, sertifisering og fellesløsninger. For å gjøre medlemmene til digitale mestere må kommunene bli enda mer digitalt datadrevne.

Duoen presiserer at styret trenger mer tid til arbeid med den digitale handlingsplanen i foreningen. – Strategien må være dynamisk og konkretiseres til noe målbart.

Standardisering er digitalisering

– Vi må ha flere standarder og disse må snakke på tvers. Vi som jobber med dette må forstå sammenhengene, og det måsettesietsystemderfolkflestikke må forholde seg til disse standardene i det daglige, forteller Slinning Østad.

– Bestillere ser sitt behov og glemmer noen ganger den digitale biten og medvirkning. For eksempel må man bestille for en digital drift av bygget. I eiendomsfaget har man sagt at renholdere må tidlig inn i planleggingen; det må de digitale hodene også. Digitaliseringskunnskapen og FDVU-behovet må samkjøres i tidligfase i bestillinger og anskaffelser. Dersom man begynner

å tenke FDVU når den skal leveres 14 dager før overtakelse, så har man allerede tapt, konkluderer han.

– Vi tar mål av oss til at bærekraft og det digitale blir en naturlig del av alt vi gjør. Vi håper å bidra til at medlemmene blir i stand til å sette fart mot å bli digitalt datadrevne, selv der en velger løsninger som ikke er perfekt, men likevel er en god start om en ikke vet hvor en skal begynne, forklarer styreleder Lillevik og fortsetter: – Da må vi hegne om delingskulturen i norske kommuner. Suksesshistoriene må opp og frem for å være til inspirasjon for andre.

Administrerende direktør i NKF, Kirsti Kierulf, er imponert over kompetansen og nivået på det nye fagstyret i foreningen: – Etter mange år innen digitalisering både på offentlig og privat side, så må jeg si at dette er en av de beste ansamlingene av digitale hoder innen offentlig sektor, sier Kierulf.

NKF digital arrangerer 7.-8. desember DIKT-konferansen om digital kommunalteknikk. Se program og påmelding her.

Kommunalteknikk #3-22