Skilt- og trafikkmateriell - Leverandørguide

Skilt- og trafikkmateriell


BRØDRENE DAHL AS

BD Samferdsel

Våleveien 27 – 3083 Holmestrand

Tlf.: 33 06 66 00 – ordre.samferdsel@dahl.no

Totalleverandør av trafikkskilt fra egen fabrikk,

Oppsettingsmateriell, varslings- og sikringsutstyr, bommer,

Bilsperrer, LED-skilt, autovern, støyskjerming, byggegjerder, leskur,

utemiljø o. l. Effektiv logistikk fra sentrallager samt god tilgjengelighet

over hele landet gjennom 52 servicesenter.