Fra venstre: Renate Haukom Jacobsen, Sara Rott Gundersen og Ståle Undheim. Foto: Sola kommune

Fra venstre: Renate Haukom Jacobsen, Sara Rott Gundersen og Ståle Undheim. Foto: Sola kommune

Sola kommune

Smartby-eksempler i en digital håndbok

Få med deg 16 eksempler som kan inspirere i utviklingen av bærekraftige lokalsamfunn.

Sola kommune og to studenter ved Universitetet i Stavanger (UiS) har samarbeidet om å kategorisere norske eksempler som fremmer utvikling av smarte og bærekraftige lokalsamfunn.

Resultatet er en digital håndbok om best praksis for lokalsamfunn, sett fra Sola kommune og studentenes ståsted.

Kategoriserte 300 eksempler over fem år

Renate Haukom Jacobsen og Sara Rott Gundersen tar master i byplanlegging ved UiS og har hatt praksis i Sola kommune. Her har de gått gjennom om lag 300 eksempler fra perioden 2017-2022, etter veiledning fra Ståle Undheim som leder smartby-arbeidet i Sola kommune.

Digital håndbok om best praksis

Den digitale håndboken knytter 16 eksempler til åtte prinsipper i DOGAs nasjonale smartby-veikart, og viser hvordan prinsippene kan bidra til å fremme smarte og bærekraftige lokalsamfunn.

Les den digitale håndboken: 16 smartby-eksempler kategorisert etter 8 prinsipper fra DOGAS nasjonale veikart

I håndboken kan du lese om eksempler som bidrar til å styrke relasjonen mellom kommune og innbyggere, om teknologiutvikling, om delebiler, smarte gatelys og kortreist energi.

 

Saken er hentet fra Sola kommune sine hjemmesider.