Illustrasjonsbilde: Pexels.com

Illustrasjonsbilde: Pexels.com

NKF veg og park

Snart kommer vinteren, er din kommune forberedt?

«Hans» har herjet på Østlandet, men plutselig kommer snøen, og spørsmålet er om din kommune er forberedt?

Vinterdrift utgjør en svært stor og uforutsigbar kostnad for kommunene. Hvordan en vinterdriftskontrakt best skal «rigges» er en diskusjon, og her velger kommunene ulike strategier.

Vinterdriftskontrakter må være på plass i tide før sesongen starter. Det er viktig å være ute i god tid, og det er en rekke forhold som skal ivaretas. Anskaffelsesregelverket må overholdes, det skal stilles riktige vilkår, og frister må ivaretas. Ulike oppgaver, mange roder og store avstander er bare noe av det som må tenkes på.

Kommunens vinterdriftskontrakter vil som hovedregel alltid være over terskelverdi og må kunngjøres slik at alle potensielle leverandører er kjent med konkurransen og de vilkårene som gjelder. Det igjen vil sikre konkurranse blant leverandørene. Om kommunen gjør feil her kan det få store økonomiske konsekvenser for kommunen, se bl.a. følgende saker som relativt nylig er avgjort av Kofa.

Det er nå i 2023 ekstra viktig at krav til miljø i større grad kommer inn i kommunenes nye vinterdriftskontrakter, for å bidra til at våre felles utslippsmål kan nås. Naturlig nok må miljøkravene være utformet på en slik måte at de faktisk vil gi reduksjon av utslipp.

NKFs nye eLæringskurs

NKF laget høsten 2022 et e-læringskurs «introduksjon til vinterdrift» som har selveste brøytesjåføren som målgruppe, det være seg egne ansatte eller eksterne. Dette er en viktig arbeidsgruppe som gjør en svært viktig jobb for oss alle slik at samfunnet kan holdes åpent. NKF ønsket å sette fokus og samtidig øke statusen til brøytesjåføren. Også som ledd i å øke kompetansen, samt å spare offentlige penger.

Kurset er gratis å bruke for alle kommuner som er medlemmer i NKF, og vi tildeler rollen som «brøytesjef» til den utvalgte i sin kommune, og denne kan igjen invitere så mange sjåfører som ønskelig til å ta og gjennomføre kurset. Selve kurset har vi anslått at det vil ta ca. 45 minutter for den enkelte å gjennomføre, og de vil bli testet underveis.

NKF har satt opp et nytt webinar som foregår på Teams onsdag den 13. september kl. 14-15. Her tar vi en gjennomgang og viser kurset «introduksjon til vinterdrift», og hvordan det kan brukes.

Broytekurset Skjermdump animasjon 2.png
Skjermdump fra brøytekurset