NKF byggesak

Sommerhilsen, rapporter, utredninger og naturmangfold

Det foregår mye i kulissene rundt byggesak om dagen. Det pøses ut med rapporter og utredninger om fagmiljøer, naturmangfold og byggkvalitet og de første høringene rundt nye lovbestemmelser er allerede ute.

Jon Adler Torp er rådgiver i NKF byggesak. Foto: Chris Capsersen
Jon Adler Torp er rådgiver i NKF byggesak. Foto: Chris Capsersen

Vi skal fremover bygge mindre og gjenbruke mer, vi skal ta vare på naturen og naturmangfoldet, vi skal reduserer hytteutbyggingen og heve byggkvaliteten samtidig som vi reduserer klimautslippene og satser på fornybar energi. 

Mine første tanker da jeg begynte å gå igjennom disse rapportene var at "dette vil en være uoverkommelig oppgave for kommunene i å håndtere". Vi er allerede presset og ytterligere kontrollpunkter i en byggesak vil ikke lette byrden i vårt daglige arbeid. Med tiden har jeg derimot blitt litt mer fattet. Flere av forslagene som nå ligger på bordet innebærer i prinsippet ikke så mye nytt, vi vurderer allerede naturmangfold og grunnforhold, vi er blitt flinkere til å bruke uavhengig kontroll til sikre riktig prosjektering og vi har fått et nytt verktøy i SAK for å kunne enklere tillate gjenbruk av bygg. Det som blir viktig i tiden fremover er å sørge for at alle kan ta nytte av den erfaringen og kompetansen som finnes i de forskjellige kommunene rundt i landet. Jeg tror derfor at behovet for samarbeid, nettverksmøter og arenaer for erfaringsutveksling blir enda viktigere i årene som kommer for å møte de nye utfordringene. 

Det er NKFs oppgave å sørge for at dere får de beste verktøyene tilgjengelig til bruk i det daglige arbeidet og jeg vil oppfordre alle som sitter med oppklarende informasjon om saksbehandling, lovverk eller triks og tips som kan bidra til å løfte byggesaksfaget om å ta kontakt med meg. Deling av slik kunnskap er det beste virkemidlet vi har for å sørge for at hver kommune har den kompetansen som trengs i fremtiden. Årets sommerhilsen er derfor spesielt rettet mot alle dere som under våren har deltatt på våre nettverksmøter, kurs og konferanser og sammen bidratt til heving av kompetansen i vårt fagmiljø. 

Ønsker dere alle en riktig god sommer, og jeg gleder meg til høstens runde med nettverksmøter og Fagkonferansen på Lillestrøm og håper å treffe flest mulig av dere der.

Jon Adler Torp
Rådgiver
NKF byggesak

Fagkonferanse 2023.png