NKF prosjektstøtte illustrasjon

Pressemelding: NKF prosjektstøtte

Sparer 1 mrd. i året på bedre kommunale boliger

Kommunene kjøper boliger for 10 mrd. kr i året. Felles kravspesifikasjoner kan gi store besparelser. 

NKF prosjektstøtte illustrasjon
- Kravspesifikasjonen forenkler arbeidet for alle som skal planlegge og bygge kommunale boliger sier prosjektleder for kravspesifikasjonen Fredrik Horjen hos Norsk Kommunalteknisk Forening

Kommunene anskaffer 1000 nye omsorgsboliger og 1500 utleieboliger i året. De fleste kommuner bygger sjelden boliger. Betydelige interne og innleide ressurser går med til å utarbeide kommunens krav. Dette skjer ofte uten at de som skal bygge boligen tas med på råd. Det svekker konkurransen og fører til økte kostnader for kommunen.

- Felles kravspesifikasjon for kommunale boliger har stor verdi fordi den muliggjør bruk av medlemmenes effektive byggesystemer og innkjøpsordninger. Nå vil det være aktuelt for flere av våre medlemmer å gi tilbud på å bygge kommunale boliger sier Morten Meyer, kvalitetssjef i Boligprodusentenes forening

Kommer innbyggerne og kommunen til gode

- Felles kravspesifikasjon for kommunale boliger ivaretar alle offentlige krav og viser til aktuelle standarder. Det forenkler arbeidet for alle som skal planlegge og bygge kommunale boliger sier prosjektleder for kravspesifikasjonen Fredrik Horjen hos Norsk Kommunalteknisk Forening.

Det innebærer at kommunene vil bruke mindre ressurser for å utarbeide kravspesifikasjoner. Med felles kravspesifikasjon vil boligprodusentene vite hva kommunene etterspør. Det vil føre til flere tilbydere, skjerpet konkurranse, innovasjon, lavere kostnader og bedre kvalitet. Gjenkjennelige krav vil også gjøre det enklere for Husbanken å behandle søknader.  

Boligprodusentene anslår mulig besparelse opptil 20 prosent dersom kommunene tar felles kravspesifikasjoner i bruk. Det kan utgjøre en besparelse på 1 mrd. kr som kan brukes til andre formål for kommunens innbyggere. 

Bidrar til bedre boliger

Kravspesifikasjonene stiller konkrete krav når det gjelder universell utforming, brannsikkerhet, velferdsteknologi, holdbare materialer og løsninger og CO2 fotavtrykk.
- Det bidrar til bedre boliger som er tilrettelagt for ny teknologi sier Vigdis Sværen fra Nelfo.

Kravspesifikasjonen er utarbeidet av Norsk kommunalteknisk Forening (NKF) i samarbeid med Husbanken, Difi, Boligprodusentene, Nelfo og representanter fra Fredrikstad, Flesberg og Øyer kommuner. Arbeidet er finansiert av NKF, Bygg21 og Boligprodusentene.

Kommunene kan laste ned og bruke kravspesifikasjonen direkte. Siste versjon vil være tilgjengelige fra 12. april 2018 på NKF´s nettsider. Husbanken, Difi, og andre samarbeidende organisasjoner vil informere om kravspesifikasjonen og lenke til denne.

Pressekonferanse 12.04.18 kl. 13.00 i Kirkegata 15

Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) ønsker velkommen til pressekonferanse og lanseringsmøte hos Husbanken.

AGENDA 

  • Velkommen
  • Hvorfor har NKF fått utarbeidet kravspesifikasjon for kommunale boliger?
  • Hvem står bak?
  • Hva må til for å utløse potensialet på 1 mrd. kr i årlig besparelse?
  • Hvordan skal kravspesifikasjonen brukes?
  • Hvordan skal den oppdateres?
  • Korte kommentarer fra medvirkende organisasjoner: Husbanken, Difi, Bygg21, Boligprodusentene og Nelfo.
  • Spørsmål 
  • Lansering av kravspesifikasjonen 

Vi oppfordrer de som kommer om å gi beskjed til fredrik.horjen@kommunalteknikk.no / 90 88 26 01