– Vi har som mål at flest mulig i organisasjonen skal få følge det faglige programmet de to dagene, sier Per-Tore Støen, direktør i Trondheim eiendom. Foto: NKF

– Vi har som mål at flest mulig i organisasjonen skal få følge det faglige programmet de to dagene, sier Per-Tore Støen, direktør i Trondheim eiendom.

NKF bygg og eiendom

Storbyene både bidrar og deltar bredt på årets Jobb smartere

Årets Jobb smartere blir både grønn og digital, og dette gir hele kommune-Norge en unik mulighet til å delta bredt, både for å få et avbrekk i hverdagen og ikke minst for å få tiltrengt faglig påfyll.

– Skal vi få med flest mulig så må vi invitere til spleiselag og tilby de to fagdagene til en rimelig penge, sier daglig leder i NKF bygg og eiendom, Elisabeth Leikanger: – Det er gjerne i utfordrende tider at nye muligheter oppdages og holdninger endres, og reiserestriksjonene hindrer ingen i å delta på årets Jobb smartere, fastholder Leikanger.

Kommuner med mindre organisasjoner trenger bare en administrator (digital lenke) per fagområde for å kunne følge hele konferansen. De større kommunene trenger kanskje flere lenker, og de med hjemmekontor hver sin unike lenke, men ingen kommune skal måtte betale for mer enn maks 10 lenker lover Leikanger, som særlig håper de mindre kommunene med lang reisevei benytter seg av tilbudet.

Trondheim samler store deler av organisasjonen digitalt

– Vi har som mål at flest mulig i organisasjonen skal få følge det faglige programmet de to dagene, sier Per-Tore Støen, direktør i Trondheim eiendom: – Som foredragsholder skal jeg selv delta fysisk sammen med vår driftssjef, men av hensyn til smittevernreglene så har vi ikke anledning til å sende flere personer til Oslo. Det at NKF nå tilrettelegger for digital deltagelse gir oss en unik mulighet til å kunne gi hele organisasjonen både et sosialt, og faglig løft.

Som tidligere omtalt deltar også Kristiansand digitalt, og Fredrikstad nå også både fysisk og digitalt.

– Vi planlegger med bred deltagelse fra Bærum forsikrer eiendomsdirektør Kristin Fagerhaug. Foto: Studio E
– Vi planlegger med bred deltagelse fra Bærum forsikrer eiendomsdirektør Kristin Fagerhaug. Foto: Studio E

Vertskommunen er representert med tre etater, Bærum er med, og Tromsø er på veg ut av sommermodus

Det nyopprettede foretaket som etter hvert skal samle Oslos byggetater til Oslobygg KF stiller med både styreleder Maria Moræus Hanssen, og administrerende direktør Eli Grimsby skal holde et spennende foredrag om det unike prosjektet Munchbygget. Undervisningsbygg Oslo KF deltar digitalt med en stor del av sin organisasjon de to dagene.

– Det positive med denne formen er at mange kan delta, noe som gir grunnlag for gode, faglige diskusjoner i etterkant, fremholder Rigmor Helene Hansen, adm. dir. i Undervisningsbygg Oslo KF. 

– Vi stiller også bredt fra Omsorgsbygg bedyrer administrerende direktør Lars Henrik Bøhler. Han skal holde foredrag om ledelse i krisetid, mens eiendomssjef Olav H. Alme skal dele kunnskap om erfaringen med drift av omsorgsbygg under pandemien.

– Vi er ikke kommet oss helt ut av sommermodus her i nord. Vi har vært så heldig å ha en over gjennomsnittet sommer, uttaler leder for Seksjon for drift og forvaltning i Tromsø, Dag-Ivar Andreassen. – Vi begynner imidlertid nå etterhvert å våkne og komme tilbake til hverdagen. Vår enhetsleder i Fagrent, Merethe A. H. Forfang, bidrar i programmet med foredraget Krisen ble en gavepakke for renholdbransjen, og vi vil også delta på konferansen.

– Vi planlegger med bred deltagelse fra Bærum forsikrer eiendomsdirektør Kristin Fagerhaug, som selv holder foredraget Kommunenes tjenestebehov eksploderer – Hvordan bruke eiendom som innsatsfaktor innenfor stadig trangere rammer.

Blir 2020 et vendepunkt innen kommunal eiendomsforvaltning?

Undervisningsbyggs seniorrådgiver IK FDVU, Gunnar Slinning Østad holder foredrag om Smart digital eiendomsledelse, og Miljøleder Bodil Motzke skal fortelle om Sirkulærøkonomi og gjenbruk i rehab. og byggeprosjekter. Administrerende direktør Rigmor Helene Hansen er engasjert i sofaprat om Ledelse i krisetid, og ikke minst når vi avslutningsvis skal drøfte Fra ord til handling. Hvordan omsette strategiske planer og mål til konkrete tiltak og resultat? 

I den avsluttende debatten vil også Merethe A. H. Forfang, Enhetsleder Fagrent i Tromsø kommune, og administrerende direktør i Norsk Kommunalteknisk Forening, Rune Aale-Hansen, delta. 

Rigmor Helene Hansen, adm. dir. i Undervisningsbygg Oslo KF. Foto: Undervisningsbygg
Rigmor Helene Hansen, adm. dir. i Undervisningsbygg Oslo KF. Foto: Undervisningsbygg

Interaktiv kunnskapsdeling som kilde til gode faglige diskusjoner

Jobb smartere har i en årrekke hatt fokus på fremtidens byggeprosjekt, byggdrift og renhold.

– Konferansen inneholder mange spennende tema som vi jobber med i det daglige, og vi ser fram til faglig påfyll, nye tanker og ideer. I tillegg er det et inspirerende avbrekk på hjemmekontoret og litt kontakt med omverdenen, avslutter Rigmor Helene Hansen.

– Det å gjøre en digital konferanse spennende og engasjerende nok er viktig for oss, sier Elisabeth Leikanger: – Dette har vi tenkt på når vi har satt av rikelig tid til såkalt sofaprat, med dypdykk i utvalgte tema og problemstillinger. Det vil også være mulig for deltagerne å stille spørsmål både til møteleder og foredragsholderne undervegs. Produksjonen blir tilsvarende som debattprogrammer på TV, så dette er en mulighet du ikke kan gå glipp av. Dette er fremtiden, avslutter en engasjert Leikanger.

JS2020 annonse klikk her.jpg