NKF byggesak

Styret i NKF byggesak 2022-2024

Malvin Bjorøy

Styreleder NKF byggesak
Virksomhetsleder byggesak, Asker kommune - E-post

Jens Daniel Vinvand

Nestleder NKF byggesak
Jurist, Kristiansand kommune - E-post

Gudrun Holm

Styremedlem NKF byggesak
Fagleder byggesak, Molde kommune - E-post

Marianne V. Estevenin

Styremedlem NKF byggesak
Avdelingsleder byggesak, Asker kommune - E-post

Anne-Marte Tøgersen

Styremedlem NKF byggesak
Enhetsleder byggesak, Tromsø kommune - E-post

Hanne Cecilie Høgmo

Varamedlem NKF byggesak
Fagleder byggesak, Sarpsborg kommune - E-post

Gudmund Røgeberg

Varamedlem NKF byggesak
Sweco - E-post

Jon Adler Torp

Sekretær NKF byggesak
Rådgiver, Norsk Kommunalteknisk Forening - E-post / 957 21 060