NKF plan og miljø

Styret i NKF plan og miljø 2022-2024

Kent Geirmund Dagsland Håkull

Styreleder NKF plan og miljø
Avdelingsleder plan, Haugesund kommune - E-post

Ebba Friis Eriksen

Nestleder NKF plan og miljø
Byutviklingssjef, Porsgrunn kommune - E-post

Klara Malene Bjørkli

Styremedlem NKF plan og miljø
Arealplanlegger, Arendal kommune - E-post

Hilde Hanson

Styremedlem NKF plan og miljø
Rådgiver, Vestfold og Telemark fylkeskommune - E-post

Øyvind Sundquist

Styremedlem NKF plan og miljø
Avdelingsleder planavdelingen, Hammerfest kommune - E-post

Ulf Sæterdal

Varamedlem NKF plan og miljø
Avdelingssjef - Plan- og bygningsetaten, Bergen kommune - E-post

Kristine Røiri

Styremedlem NKF plan og miljø
Byarkitekt, Sortland kommune - E-post

Iren M. Lundby

Sekretær NKF plan og miljø
Rådgiver, Norsk Kommunalteknisk Forening - E-post / 957 60 896