NKF veg og park

Styret i NKF veg og park 2022-2024

Styret for NKF veg og park ble valg for perioden 2022-2024 ble valgt på årsmøtet 19. mai 2022.

Bjørn-Egil Olsen

Styreleder NKF veg og park
Samferdselssjef, Askøy kommune - E-post

Sveinung Sviland

Nestleder NKF veg og park
Virksomhetsleder, Sandnes kommune - E-post

Agnete Haugland

Styremedlem NKF veg og park
Enhetsleder, Bjørnafjorden kommune - E-post

Jostein Vandaskog

Styremedlem NKF veg og park
Overingeniør, Vestland fylkeskommune - E-post

Leif Harald Pedersen

Varamedlem NKF veg og park
Enhetsleder bydrift, Tromsø kommune - E-post

Iren M. Lundby

Sekretær NKF veg og park
Seniorrådgiver, Norsk Kommunalteknisk Forening - E-post