Styrerom

NKF plan og miljø

Styret i NKF plan og miljø 2022-2024

Styret for NKF plan og miljø ble valgt for perioden 2022-2024 ble valgt på årsmøtet 19. mai 2022.