Styrerom

NKF digital

Styret i NKF digital 2022-2024

Styret for NKF digital ble valgt for perioden 2022-2024 ble valgt på årsmøtet 19. mai 2022.

20. mai 2022
Gunnar Slinning Østad og Stina Kathrin Lillevik. Foto: Sindre Haarr

Tidsskriftet Kommunalteknikk / NKF digital

Skal gjøre kommunalteknikeren til digital mester

Under landsmøtet i Brumunddal ble NKF digital opprettet som et eget fagområde og det første fagstyret ble valgt. Nå er styret konstituert og har kommet godt i gang med arbeidet. Nyvalgt styreleder og nestleder, Stina Kathrin Lillevik og Gunnar Slinning Østad, forteller at styret har klare ambisjoner for arbeidet.

22. september 2022