SSB

Taksonomi for klassifisering av indikatorer til bærekraftsmålene

– Det er en veldig nyttig dokument SSB har publisert som jeg oppriktig tror vil være et nyttig verktøy for alle i kommune-Norge som jobber med bærekraft. De siste årene er det blitt fattet stadig flere politiske vedtak om å utarbeide klimaregnskap, og ikke minst gjøre beregninger på fotavtrykk fra ulike prosjekter og aktiviteter, sier adm. dir. i NKF, Rune Aale-Hansen.

Rapporten presenterer en «Taksonomi» SSB har utviklet på oppdrag fra KS for klassifisering av indikatorer til bærekraftsmålene. Taksonomi er anvendelsen av og læren om klassifisering.

– Utfordringen har vært å identifisere et godt system med relevante og målbare indikatorer. Nå har SSB, på oppdrag fra KS, gjort et grundig stykke arbeid som vil bidra til bedre måling og ikke minst budsjettering av fremtidige klimaregnskap og dermed omstillingen vi ønsker blant annet i kommunalteknisk sektor, sier Rune Aale-Hansen adm.dir. i NKF etter rapporten kom.

FNs egen ekspertgruppe har anvendt en 3-Tier inndeling for å klassifisere i alt 231 indikatorer pr. dags dato. Disse egenskapene viser seg å være mer omfattende enn hva en enkel Tier-inndeling kunne fanget opp. I den foreslåtte taksonomien er disse egenskapene organisert under tre dimensjoner:

  • Mål
  • Perspektiv
  • Kvalitet

Arbeidet SSB har gjort har vært i tett dialog med KS for å sikre at deres behov er ivaretatt. SSB har vektlagt å utvikle et verktøy som kan benyttes på regionalt og lokalt nivå.

Rapporten har tre hoveddeler. Under kapittel 2 presenteres taksonomimodellen skjematisk med tilhørende kommentarer samt utvalgte spørsmål og svar med tanke på forståelsen av taksonomien. I kapittel 3 gjennomgås relevant litteratur på området, der leseren kan finne ytterligere detaljer og vurderinger som underbygger tanken bak taksonomien. I kapittel 4 har SSB atarbeidet fire eksempler på anvendelse av taksonomien i praksis når en skal klassifisere indikatorer. Eksemplene er fra: Kollektivtilbud, avløpstjenester, vindkraft og skole.

Les dokumentet her.