På forespørsel

Totalentreprise NS 8407: Særpreg og utvalgte juridiske emner

Kristin Mortensen
Kristin Mortensen (egen praksis)

Kursets innhold


1. Presentasjon av NS 8407 med "Protokoll" og "Byggblanketter"
2. Totalentreprise og utførelsesentreprise: Forskjeller og fordeler, former og prising
3. Prosjekteringsdelen: Partenes valgrett, påvirkning og tiltransport
4. Utførelsesdelen: Harde varslingsregler. Krav til overtagelse og nekting. NS 8430
5. Endringer i totalentreprenørens ytelser: Flere typer og vanlige feil. Omtvistet endring
6. Spesielle kontraktsbestemmelser: De ordinære, de uønskede og de avvikende

Foreleser: Kristin Mortensen (egen praksis)

Kristin Mortensen har lang erfaring som entrepriseadvokat med bakgrunn fra blant annet Veidekke ASA og NCC Construction AS.

I arbeidet som advokat bistår hun med løpende prosjektrådgivning fra utvikling av prosjekt og forhandling av kontrakt til avslutning og sluttoppgjør for entreprenører, byggherrer og rådgivere. Hun yter også bistand innen offentlige anskaffelser, skadesaker, samt compliance - arbeid. Kristin har særlig kompetanse knyttet til samspillskontrakter og OPS (Offentlig Privat Samarbeid).  I tillegg bistår hun også i saker om profesjonsansvar for rådgivere i bygge- og anleggsbransjen på oppdrag for forsikringsselskap og rådgivere. Rådgivningen omfatter områder som eiendomsutvikling og fast eiendoms rettsforhold. Kristin holder jevnlig kurs innenfor temaer som generell kontraktsrett, offentlige anskaffelser, entrepriserett, byggherreforskriften og rådgivningsstandardene.

Vertskap for kurset, eller ønsker du at vi snarest setter opp et åpent kurs/webinar?

Vi hører svært gjerne fra deg, dersom du er interessert i å delta på kurset. Vi arrangerer også internkurs for din kommune, dersom det er ønskelig.

Kontakt: Unn Vaage Sæverhagen. e-post: unn.vaage@kommunalteknikk.no