Statens vegvesen logo_farger

Statens Vegvesen

Vareleveringslommer - flerbruk eller ei?

Thorvald Meyers Gate i Oslo har nylig blitt pusset opp, med seks nye vareleveringslommer langs gatas østre fortau. Vareleveringslommene har lav (2 cm) kantstein mot fortau og kjørebane og avviker dermed fra vegnormalen.

Ny rapport

Rapporten omhandler hvordan lommene fungerer for varelevering, bylogistikk og byliv. Det er sett på om målsetningen oppnås med flerbruk av arealet. 54% av parkeringen var henting/levering i næringssammenheng, og 29% var privat.

En vesentlig del av henting/levering var takeaway service, hvor 61% var personbiler. De fleste gående (75%) brukte lommene til å krysse kjørebanen, mens resten gikk langs lommene. Dette varierte basert på plass på fortau og mengde kjøretøy i lommene. Basert på registreringene mener vi lommene fungerer godt som et flerbruksareal, men bør tydeliggjøres. Det bør vurderes om slike løsninger kan tas inn i N100. Skiltregulering kan og vurderes for effektiv varelevering.

Du kan lese artikkelen i sin helhet samt rapporten her