Vinnere Vestlandet 2018

Miljø & Teknikk 2019, 5.-7. mars, Norges Varemesse

Vestlandets beste drikkevann

19. september gikk regionsfinalen for Norges beste drikkevann av stabelen på Vestlandet. 

Vinnere Vestlandet 2018
To strålende fornøyde vinnerne - Vestlandets beste drikkevann 2018 - fra hver klassevinner fra venstre: Morten Andreassen, driftsoperatør, Jan Ottar Hope Driftsoperatør begge fra Bømlo Vatn og Avløp AS - Gunnvor Dagestad , avd.leder VA og Pål Rogne , Driftsoperatør begge Odda Kommune

Vestlandets beste drikkevann

Bømlo Vatn og Avløp AS vant klassen for overflatekilder, mens Skare vannverk vant klassen for grunnvannskilder. Vannverkene kan nå skryte av å ha Vestlandets beste drikkevann.

Om de også blir Norges beste drikkevann gjenstår å se. Finalen går av stabelen på Miljø & Teknikk-messen på Norges Varemesser 5. mars 2019. Dette skjedde i forbindelse med en vann og avløpskonferanse i Haugesund i dag.

"Deltagelsen var rekordhøy med i alt 14  deltagende vannverk som representerte nær 1/3 av kommunene i Rogaland og Hordaland, sier juryformann Johan P. Nilsen til kommunalteknikk.no.

Nilsen presiserer at kvaliteten har økt hos deltakerne fra vest.

"Det var veldig godt drikkevann hos alle kandidatene. En betydelig kvalitetsforbedring i forhold til forrige gang i 2015. Spesielt på grunnvannskilder var det en kandidat som skilte seg ut som en klar vinner, mens på overflatekildevann var det veldig jevnt blant kandidatene. Det var en enstemmig jury som stemte frem vinnerne. De er nå klare for landsfinalen i mars 2019 ", sier Nilsen etter at konkurransen var ferdig.

Konkurransen arrangeres av Norsk Vann og Norsk Kommunalteknisk Forening

Jury og deltakere

De 14 vannverks kandidatene var:

Brekke vannbehandlingsanlegg Karmøy kommune
Bømlo vannverk Bømlo vatn og avløp AS
Eigersund vannverk Eigersund kommune
Haugesund vannverk Haugesund kommune
Hauskje vannverk Hjelmeland kommune
Kvam vassverk Kvam herad
Kørelen vassverk Sund vatn og avløp AS
Legena vassverk Ullensvang kommune
Sandeid vassverk Vindafjord kommune
Skare vannverk Odda kommune
Tyrvelid vassverk AS Haukelifjell (Vinje kommune)
Vassryggen Forsand kommune
Vossehagen vassverk Voss kommune
Ølve og Hatlestrand vassverk Kvinnherad kommune
Jury - Vestlandets beste drikkevann 2018
En enstemmig jury stemte frem vinnerne i to klasser - grunnvannskilder og overflatekilder - fra venstre: Otto Kaurin Nilsen - Askøy kommune, Bjarte Serigstad - S Lab AS, Dag Seim - Vaksdal kommune og Johan P Nielsen - Juryformann

Sees på Norges varemesse

Vi i Norsk Kommunalteknisk Forening vil gjerne få takke alle for innsatsen og gratulere både Odda og Bømlo med seieren og hver sin plass i den store landsfinalen som går av stabelen 5. mars under Miljø&Teknikk 2019. "Vi gleder oss til å ønske dem velkommen, sammen med 16 andre kandidater på Norges Varemesse i Mars, og ser frem til vinterens store møteplass hvor minimum 200 norske kommuner antas å ta turen - Vi sees på Norges Varemesse", avslutter ass. direktør i Norsk Kommunalteknisk Forening Andreas Birkeland.