Norsk Kommunalteknisk Forening

Vil du være med å stake ut kursen?

Torsdag 20. mai inviterer vi alle medlemmer til å være med på et åpent innspillsmøte om foreningens strategiske plan. Her kan du være med å sette retningen!

NKFs hovedstyre har satt i gang arbeid med å utvikle/revidere NKF strategiske plan. Denne vedtas/rulleres på landsmøtet hvert annet år. Neste Landsmøte er våren 2022.

Det inviteres nå til et åpent møte der et første diskusjonsutkast er klart, og hvor det blir anledning til å komme med innspill og synspunkter på hvordan en ny/revidert strategisk plan bør se ut; og hva den bør prioritere.

Det vil det neste året bli invitert til flere møter. NKFs ulike fagstyrer vil også bli involvert i arbeidet.

Vi håper du kunne tenke deg å være med: torsdag 20. mai fra kl 14.00 - 16.00 på Teams. Et diskusjonsutkast til strategisk plan finner du her.

Velkommen!