NKF prosjektstøtte

Vil gjøre hverdagen enklere

Kravspesifikasjonen for kommunale boliger samler og oversetter myndighetenes krav. - NKF ønsker å gjøre hverdagen enklere for norske kommuner, sier prosjektleder Fredrik Horjen i NKF.

Mange myndigheter stiller krav når en kommune skal bygge boliger, skoler, barnehager, sykehjem og kulturhus. Skal kommunen bygge boliger er Husbanken en sentral myndighet som gir finansiering og som stiller krav til utforming for at kommunen skal få støtte.

Det er imidlertid flere andre myndigheter som også stiller krav

  • Direktoratet for byggkvalitet: Teknisk forskrift
  • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap: Brann- og El-sikkerhet
  • Miljødirektoratet: Helsefarlige materialer og stoffer
  • Direktoratet for forvaltning og IKT: Miljøkrav ved offentlige anskaffelser
  • Arbeidstilsynet: Krav til arbeidsplasser
  • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet gir råd om universell utforming
Fredrik Horjen
Prosjektleder Dr. Ing. Fredrik Horjen. Foto: Kjell Jørgen Holbye

- Norsk Kommunalteknisk Forening står mellom myndighetene og kommunene. Vår rolle er å samle og oversette myndighetenes krav sammen med myndighetene til noe kommunene kan bruke mest mulig direkte sier Fredrik Horjen som er NKFs prosjektleder i arbeidet med felles kravspesifikasjoner.

Norsk Kommunalteknisk Forening har tatt for seg kommunale boliger i første omgang, men fortsetter målrettet arbeidet med kravspesifikasjoner for de kommunale «standardbyggene».
- Vi er ferdige med kommunale boliger og fortsetter med barnehager, skoler og sykehjem. NKF har invitert leverandørenes organisasjoner med i arbeidet. Det er viktig å ha leverandørsiden med, sier Horjen.

Norske kommuner investerer 25. milliarder i kommunale formålsbygg og 10 milliarder i kommunale boliger hvert år. Horjen mener det ligger store besparelser i felles kravspesifikasjoner for kommunene.

- Kommunene bruker betydelige ressurser på å utarbeide kravspesifikasjoner. Leverandørene bruker tilsvarende ressurser på å sette seg inn i beskrivelsene. Markedet trenger felles kravspesifikasjoner for å utvikle seg. Vi tror på en mulig årlig besparelse på 10-20% hvis kommunene tar kravspesifikasjonene i bruk i stort omfang, sier Fredrik Horjen.

Kravspek illustrasjon.png
Forklaring til figuren: Kommunale bygg anskaffes for å huse den kommunale virksomheten som er vedtatt av Stortinget. Vedtakene settes ut i livet av Regjeringen gjennom departementene og direktoratene. Direktoratene har regelverk for bygg som kommunene må rette seg etter. Disse står listet i figuren. Norsk kommunalteknisk forenings rolle er å samordne og oversette myndighetenes krav til noe kommunene kan bruke mest mulig direkte ut mot leverandørene. Det gjør det mulig for leverandørene å utvikle standardiserte løsninger for raskere og rimeligere levering. 
 

Torbjørn Vinje
Torbjørn Vinje, direktør i NKF. Foto: Jo Michael

Direktør i NKF, Torbjørn Vinje, er fornøyd med at kravspesifikasjonen er lansert og håper at kommunene vil ta den i bruk.

- Vi er veldig fornøyde med arbeidet som er lagt ned i kravspesifikasjonen og håper nå at norske kommuner bruker den og henter ut de gevinstene som ligger i spesifisering av myndighetskravene.

Kravspesifikasjonen er en del av NKFs største satsing gjennom 110 år, NKF prosjektstøtte. I løpet av de neste årene skal NKF prosjektstøtte, i tillegg til kravspesifikasjon for kommunale boliger, jobbe med blant annet:

  • Kravspesifikasjoner for barnehager, skoler, sykehjem
  • Kravspesifikasjoner for engasjement av byggherreombud og prosjekteringsledere
  • Helpdesk-bestillerstøtte for leverandørevaluering og valg av leverandører og med eksempelprosjekter
  • Prosjektweb for å støtte prosjektstyringen, basert på stegmodellen til Bygg21 og med maldokumenter fra Difi integrert med Doffin

- Foreningen jobber for å dele kunnskap og vi mener at NKF prosjektstøtte vil være et viktig bidrag til dette i årene fremover, avslutter Vinje.

Her finner du kravspesifikasjonen for kommunale boliger