Miljodirektoratet

Miljødirektoratet

Din kommune kan få penger til klimatiltak - søk før 15. februar

Vil du ha 50-75 prosent rabatt på klimatiltak i kommunen? Få penger til å oppnå klimaeffekt i prosjekter kommunen uansett skal gjennomføre?

14. januar 2019
DOGA des 18 1

NKF plan og miljø

Fra Katowice til smart og bærekraftig byutvikling i Norge

NKF plan og miljø er med på å lage et felles veikart for smart og bærekraftig byutvikling med utgangspunkt i smart by og FNs bærekraftsmål. - Det er viktig at vi sammen legger grunnlaget for fremtidens byer, sier styreleder i NKF plan og miljø, Ståle Undheim.

09. januar 2019
EU delegasjon

Norges delegasjon til EU

Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk

Klimatutfordringer, urban agenda og mye mer i jul-/nyttårsskrivet fra Norges delegasjon til EU.

08. januar 2019
ROGFK

Rogaland fylkeskommune

Bærekraftig håndtering av overskuddsmasser

Arealplanlegging skal bidra til bærekraftig håndtering av overskuddsmasser på Jæren, ved å legge til rette for en mer sirkulær forvaltning av råstoffene. I dag gjenvinnes bare 5-10% av overskuddsmassen. 

19. desember 2018
KMD2 logo

Kommunal- og moderniseringsdepartementet / Tromsøkonferansen 2018

§ 29-4 -Departementet besvarer spørsmål om avstandskravet i pbl. § 29-4, oppfølgingsspørsmål

Spørsmålet er om avstandskravet i pbl. § 29-4 andre ledd, om at byggverk må ha en avstand fra nabogrense på minst byggverkets halve høyde og ikke mindre enn 4 meter, også gjelder for den delen av byggverket som ligger under terrengnivå. Vil du høre mer om § 29-4? Sjekk ut programmet for Trosmøkonferansen!

10. desember 2018
KLD illustrasjon

Klima- og miljødepartementet

Samordningsstrategi for miljøforvaltningen

Effektivisering og samordning av de administrative funksjonene (2018–2021)

10. desember 2018
Tromsokonferansen19

NKF byggesak og NKF plan og miljø

Tromsøkonferansen: En uke igjen med rabattert pris!

Nå er det en uke igjen med rabattert pris på Tromsøkonferansen, 5.-6. februar. Det blir innføringskurs og fordypning i plan og byggesak, samt en egen parallell om tilsyn. På programmet står blant annet workshop om digitaliseing, moderne arealplanlegging og presentasjon av resultatene fra evalueringen av plan- og bygningsloven. Statssekretær Lars Jacob Hiim åpner konferansen. Her kan du se hele programmet og melde deg på!

06. desember 2018
KMD2 logo

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunene må forebygge skader fra overvann

– Våtere og villere vær gjør at byer og tettsteder kan få problemer med overvann. Vi foreslår nå endringer i plan- og bygningsloven som gir kommunene bedre mulighet til å forebygge at overvann skader bygninger og steder der folk ferdes, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

03. desember 2018
Plan Bergen 2

NKF plan og miljø

Samlet i Bergen

Etter en vellykket fagkonferanse for plan og byggesak samlet styret i NKF plan og miljø seg i Bergen i denne uken for å sette strategien videre.

22. november 2018
BARN OG UNGE ER PRIORITERT: Barnetråkkregistreringer gir et godt grunnlag for Snarveiprosjektet. Foto: Grethe Nygaard

Kommunalteknikk: Haugalandet

Sykkelbyen Haugesund-Karmøy prioriterer planarbeid

Sykkelbyen Haugesund-Karmøy ble etablert i 2013 som en del av den nasjonale sykkelsatsingen. Nå prioriteres planarbeid for å få fortgang på utbygging av hovednettet for sykkel.

20. november 2018