Lyssatt: Under brua som går fra Haugesund sentrum til Risøy. Foto: Morten R. Ednes

Kommunalteknikk: Haugalandet

Haugesund – et arkitekturpolitisk laboratorium

«Et laboratorium er et arbeidsrom eller en bygning som blir brukt til å drive med vitenskapelig forskning, eksperimentering og måling under kontrollerte forhold.»

12. november 2018
REGIONALT SAMARBEID OM GRØNNE ARBEIDSPLASSER : Tysvær-ordfører Sigmund Lier, Annette Sæther i Haugaland Vekst og Karmøy-ordfører Jarle Nilsen.

Kommunalteknikk: Haugalandet

Regionalt energisamarbeid skaper grønne arbeidsplasser

Energiprogrammet Norwegian Clean Energy Cluster på Haugalandet har på kort tid blitt et gigantisk regionalt samarbeidsprosjekt mellom ti kommuner, høyskolemiljøet og nærmere 60 næringslivsaktører. Alt for å skape vekst og fremtidsrettede grønne arbeidsplasser.

09. november 2018
Tilsyn

NKF byggesak

Gratis dokumenter om tilsyn

Norsk Kommunalteknisk Forening har i samarbeid med DiBK laget tilsynsdokumenter fra A til Å. Her finner du skjemaer og veiledninger til forberedelse, gjennomføring og avslutning av tilsyn. Tilsyn er nå også satt opp som en egen sesjon på Tromsøkonferansen.

08. november 2018
KMD2 logo

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Norge skal være ledende i bruk av geodata

– Hvilke områder som er utsatt for flom eller hvordan byene bør planlegges, er avhengig av oppdatert geografisk informasjon. Tilgang på geodata er avgjørende for at vi skal kunne håndtere klimaendringer på en god måte, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

05. november 2018
HGSD Planomradet

Tidsskriftet Kommunalteknikk: Haugalandet

Sentrumsplanen får oppgradert verktøykasse og økt brukervennlighet

Samme visjoner som i 2015: Den overordnede planen for alle søknadspliktige tiltak i Haugesund sentrum gjennomgår i disse dager en større oppdatering. Kommunens politikk for samfunnsutviklingen fra 2015 med tilhørende visjoner og målsetninger skal ikke endres, men videreutvikles. Verktøykassen og brukerveiledningen trer frem i ny drakt.

01. november 2018
Programsjef for Smart omsorg i Bergen kommune, Alette Hilton Knudsen. Foto: Bergen kommune.

Fra analoge til digitale bygg

Smart omsorg krever omstilling

Omsorg og bygg henger tettere sammen enn noen gang. Programsjefen som Smart omsorg i Bergen kommune kommer til Fra analoge til digitale bygg for å fortelle om hvordan de satser på tverrfaglig kompetanse for å sikre gevinster i fremtiden.

01. november 2018
KMD2 logo

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Lettere for kommunene å involvere

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har firmaet Funka kartlagt til sammen 43 digitale verktøy som kommuner kan ta i bruk for å involvere innbyggerne i beslutningsprosesser.

31. oktober 2018
KMD2 logo

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Lover og retningslinjer for planlegging og ressursutnytting i kystnære sjøområder

Rundskriv om lover og retningslinjer for planlegging og ressursutnytting i kystnære sjøområder.

24. oktober 2018
KMD2 logo

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Samfunnssikkerhet i planlegging og byggesaksbehandling

Formålet med rundskrivet er å redegjøre for de reglene i plan- og bygningsloven som ivaretar hensynet til samfunnssikkerhet. Rundskrivet gir en overordnet oversikt på området.

24. oktober 2018
Odda flom

Norsk Kommunalteknisk Forening

Ber Stortinget prioritere flom- og skredsikring

- Lokalsamfunn og næringsliv kan ikke ta hele belastningen ved flom og skred gang på gang. Vi derfor sammen og ber Stortinget nå sørge for at det bevilges tilstrekkelig med midler til forebygging og sikring, sier Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS.

17. oktober 2018