Miljøkommune

Miljøkommune

Klimasats-millioner til over 120 kommuner

Smarte transportløsninger, bygg og klimasamarbeid på tvers av fylkesgrenser er blant prosjektene som får Klimasats-støtte i 2017. Ambisiøse kommuner fra Alta til Arendal deler en pott på totalt 150 millioner kroner.

26. juni 2017
Kommunikasjon Arendal

Lederkonferansen for plan- og byggesak 2017

Når kommunen kommuniserer

Lederkonferansen går av stabelen i Trondheim 28.-29. september. På talerstolen står blant annet Michael Fuller-Gee som har hatt en sentral rolle i Arendal kommunes Samfunnsbyggingsprosjet 2025.

23. juni 2017
KMD2 logo

Pressemelding: KMD

Det blir enklere og billigere å bygge bolig

– Vi gjør det enklere, raskere og rimeligere å bygge for at flere skal kunne oppnå boligdrømmen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Fra 1. juli fornyes og forenkles den byggtekniske forskriften TEK17.

23. juni 2017
Kvantifisering rapport

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kvantifisering av gjeldende arealplaner og befolkningsomfordeling for transporteffekter knyttet til planlagt arealutvikling i storbyområder

Rambøll har på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet klargjort og kvantifisert kommuneplaner for følgende regioner: Nord-Jæren, Bergen og Trondheim, som grunnlag for beregning av transporteffekter knyttet til arealstrategier/planlagt arealutvikling.

22. juni 2017
Solsiden_01-e1434527722883-720x460

NKF byggesak og NKF plan og miljø

Lederkonferansen for plan- og bygningsjefer - nå åpnet for påmelding!

Stedet er Trondheim og datoen er 28. - 29. september. Sjekk programmet og sikre deg din plass nå.

13. juni 2017
Jubelfilm

Direktøren

NKF er 110 år - se videoen!

I 110 år har Norsk Kommunalteknisk Forening bidratt til kunnskapsdeling for et bedre samfunn.

12. juni 2017
Fa jentene ut!

Fagkonferansen for plan og byggesak

Få jentene ut!

Anlegg for uorganiserte aktivitet har hatt tradisjon for å rette seg mot guttenes preferanser og aktiviteter gutter helst vil drive på med.

31. mai 2017
VR-i-byutvikling

By- og tettstedsutvikling

Vil utvikle byer med virtuell virkelighet

Forsker mener virtuell virkelighet vil gjøre byutvikling til en mer gjennomsiktig og åpen prosess.

19. mai 2017
Jordmasser

Veiledar frå Kommunane i Nordhordland

Jordmassar frå problem til ressurs - ta vare på matjorda

Fokuset på jord og jorda sin viktige verdi har auka dei siste åra. 2015 var FN sitt internasjonale år for jordsmonn nettopp for å auka kunnskap om jorda sine viktige kvalitetar og konsekvensane av tap av denne ikkje-fornybare ressursen.

15. mai 2017
Arkitektnytt logo

Arkitektnytt.no

Urbanisme 3.0: Stans gehlifiseringen!

Urbanisme har handlet om den sosiale, kulturelle opplevelsesbyen lenge nok. Det er på høy tid å snakke om byen som produksjonsarena.

11. mai 2017