Byggesaksgebyr

KS

Små forskjeller i kommunenes plan- og byggesaksgebyrer

Plan- og byggesaksgebyrer varierer relativt lite mellom de aller fleste kommuner, selv om spredningen mellom høyeste og laveste gebyr er stor. Det viser en gjennomgang Oslo Economics har gjort på oppdrag for KS.

05. august 2019
Samferdselsdep

Samferdelsdepartementet

Høring - rapport fra ekspertutvalget som har vurdert teknologi og fremtidens transportinfrastruktur

Samferdselsdepartementet oppnevnte 2. juli 2018 et ekspertutvalg for å vurdere implikasjonene av rask teknologisk endring for planlegging av fremtidens infrastrukturutbygging. Rapporten inngår som en del av det faglige grunnlaget for arbeidet med Nasjonal transportplan 2022-2033. Høringsfrist er 1. oktober 2019.

01. juli 2019
ramboll rapport

Ny rapport

Slik skaper vi bedre byer

I dag bor over halvparten av verdens befolkning i byer, og i Norge bor 82 prosent av oss i byer og tettsteder. Urbaniseringen på sitt beste sørger for at mennesker kan leve gode liv og utvikle seg både sosialt og økonomisk. Men de skaper også store miljøproblemer. Det betyr at byene våre spiller den viktigste rollen i å vinne kampen mot klimautfordringene.

19. juni 2019
KMD2 logo

NKF plan og miljø

Statsråd på besøk i Altas 3D-hule

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland var i forrige uke på besøk hos Alta kommune for å se på deres nye 3D-hule.

12. juni 2019
PM studietur 2

NKF plan og miljø

Studietur til Irland

NKF plan og miljø hadde i sist uke en vellykket studietur til Dublin. Byen ble grunnlagt av norske vikinger og har siden 1300-tallet vært det viktigste stedet på den grønne øya, Irland.

29. mai 2019
Fagkonferansen for plan og byggesak (1)

3. - 5. september 2019

Husk early-bird pris på Fagkonferansen!

Nå er det bare noen dager igjen med 1000 kroner i rabatt på konferansenpakken. Bli med de over 100 kollegene dine som allerede har meldt seg på!

28. mai 2019
KMD2 logo

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019–2023

Regjeringen legger hvert fjerde år fram nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging for å fremme en bærekraftig utvikling i hele landet. De nasjonale forventningene skal følges opp i fylkeskommunenes og kommunenes arbeid med planstrategier og planer, og legges til grunn for statlige myndigheters medvirkning i planleggingen.

16. mai 2019
Sola

Sola kommune

Inviterer til konkurranse

Sola kommune inviterer til åpen plan- og designkonkurranse for hvordan det nye torget i Tananger sentrum skal se ut. 

14. mai 2019
NKF_med undertekst

NKF byggesak / NKF plan og miljø

Spennende kursår i vente

NKF byggesak og NKF plan og miljø har satt opp mange spennende kurs og konferanser innen plan- og byggesak i 2019.

10. april 2019
NMBU

Doktorgrad NMBU

Sivilsamfunnet har liten innflytelse i planprosesser

Empiriske studier bak doktorgradsavhandlingen (ph.d.) til Lillin Cathrine Knudtzon ved NMBU bekrefter foreliggende forskning som viser gode rutiner for informering av sivilsamfunnet i planprosesser, men at det i liten grad har innflytelse. Knudtzon foretrekker begrepene involvering og innflytelse fordi medvirkningsbegrepet forstås ulikt av aktørene på feltet.

04. april 2019