Sandnes kommune

Tidsskriftet Kommunalteknikk

I sentrum for framtiden

Sandnes kommune har en ambisiøs visjon. For å leve opp til forventingen om å være ”i sentrum for framtiden”, er det helt avgjørende at bedriftskulturen er i takt med visjonen og at det er stort fokus på å ta i bruk ny teknologi.

23. november 2017
Smart gjesdal

Tidsskriftet Kommunalteknikk

Veien til Smart Gjesdal

I europeisk målestokk er Gjesdal en liten kommune. Så hvordan kan det ha seg at en så liten kommune flørter med smarby-konsepter?

20. november 2017
SmartStrategi Sola kommune

Tidsskriftet Kommunalteknikk

Smartstrategi som en del av kommuneplanen

I forbindelse med kommuneplanarbeidet inngår SmartSola-strategien som del av Sola kommunes utredningsbehov. Arbeidet er nytt kommunen og det er opprettet en intern tverrfaglig gruppe som har bidratt med utarbeidelsen av strategien.

15. november 2017
KS høringssvar

ePlanSak

Gode og nyttige tilbakemeldinger på ePlanSak

KS har mottatt flere konstruktive tilbakemeldinger på forslaget til nasjonal produktspesifikasjon for ePlanSak. Alle uttrykker at de er positive til initiativet og til nasjonal produktspesifikasjon for ePlanSak slik det er beskrevet i høringsversjonen.

03. november 2017
Distriktssenteret

Velferdsforskningsinstituttet NOVA

Samfunnsvirkninger av boligpolitikk

Boligtilbudet i distriktene kan være dårlig tilpasset ulike grupper som ungdom, eldre eller arbeidsinnvandrere. Lav omsetningsaktivitet, lite nybygging, begrenset variasjon og høy risiko kjennetegner slike boligmarkeder. Blant annet derfor gjennomfører noen norske distriktskommuner boligpolitiske satsinger med sikte på å bidra til mer velfungerende markeder.

27. oktober 2017
SCC kronprinsen 2

Smart Construction Cluster

Kronprinsen på omvisning i Alta Omsorgssenter på Bygg Reis Deg

Kronprinsen var på besøk på Digital Arena på BRD17 onsdag 18/10. Der fikk han presentert tre ledende eksempler på hvordan digitaliseringen forandrer næringen. Et av eksemplene ble presentert av Hallgeir Strifeldt fra Alta Kommune.

25. oktober 2017
Norgeskart nettverk NKF

NKF byggesak og NKF plan og miljø

Ønsker flere nettverkssekretærer fra 2018

- Vi har opplevd vekst i nettverksgruppene våre, og ønsker gjerne nye flinke nettverkssekretærer innen både byggesak og plan, sier rådgiver i Norsk Kommunalteknisk Forening Kjersti Larsstuen.

24. oktober 2017
Larvik kommune aktivitetspark Bordtennisomrade

Tidsskriftet Kommunalteknikk

Ny aktivitetspark i Indre havn Larvik

Etter fergeflyttingen i 2008 ble terminalområdet i Indre havn Larvik forvandlet til park og åpnet for publikum. Nå har Larvik kommune videreutviklet det urbane friluftsområdet med nye aktivitetstilbud for alle.

24. oktober 2017
KMD2 logo

Nytt fra KMD

Pilotering - romlige reguleringsplaner og digitale bestemmelser

KMD inviterer kommuner, forslagstillere og plankonsulenter til å bidra med innspill basert på konkrete erfaringer til videre konkretisering, veiledning og mulig regelverksendringer.

24. oktober 2017
Stien ligger idyllisk til ved Numedalslågen og er blitt et populært turområde for kommunens innbyggere. Bildet viser deler av stien kort tid før ferdigstillelse. Foto: Jørgen Roberg

Tidsskriftet Kommunalteknikk

Kvikkleireprosjektet som ble til noe mer

I 2014 startet arbeidet med å stabilisere kvikkleiresonen på Stubberød i Larvik. 3 år senere er prosjektet blitt noe mer enn "kun" et sikringsprosjekt.

18. oktober 2017