ramboll rapport

Ny rapport

Slik skaper vi bedre byer

I dag bor over halvparten av verdens befolkning i byer, og i Norge bor 82 prosent av oss i byer og tettsteder. Urbaniseringen på sitt beste sørger for at mennesker kan leve gode liv og utvikle seg både sosialt og økonomisk. Men de skaper også store miljøproblemer. Det betyr at byene våre spiller den viktigste rollen i å vinne kampen mot klimautfordringene.

19. juni 2019
KMD2 logo

NKF plan og miljø

Statsråd på besøk i Altas 3D-hule

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland var i forrige uke på besøk hos Alta kommune for å se på deres nye 3D-hule.

12. juni 2019
PM studietur 2

NKF plan og miljø

Studietur til Irland

NKF plan og miljø hadde i sist uke en vellykket studietur til Dublin. Byen ble grunnlagt av norske vikinger og har siden 1300-tallet vært det viktigste stedet på den grønne øya, Irland.

29. mai 2019
Fagkonferansen for plan og byggesak (1)

3. - 5. september 2019

Husk early-bird pris på Fagkonferansen!

Nå er det bare noen dager igjen med 1000 kroner i rabatt på konferansenpakken. Bli med de over 100 kollegene dine som allerede har meldt seg på!

28. mai 2019
KMD2 logo

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019–2023

Regjeringen legger hvert fjerde år fram nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging for å fremme en bærekraftig utvikling i hele landet. De nasjonale forventningene skal følges opp i fylkeskommunenes og kommunenes arbeid med planstrategier og planer, og legges til grunn for statlige myndigheters medvirkning i planleggingen.

16. mai 2019
Sola

Sola kommune

Inviterer til konkurranse

Sola kommune inviterer til åpen plan- og designkonkurranse for hvordan det nye torget i Tananger sentrum skal se ut. 

14. mai 2019
NKF_med undertekst

NKF byggesak / NKF plan og miljø

Spennende kursår i vente

NKF byggesak og NKF plan og miljø har satt opp mange spennende kurs og konferanser innen plan- og byggesak i 2019.

10. april 2019
NMBU

Doktorgrad NMBU

Sivilsamfunnet har liten innflytelse i planprosesser

Empiriske studier bak doktorgradsavhandlingen (ph.d.) til Lillin Cathrine Knudtzon ved NMBU bekrefter foreliggende forskning som viser gode rutiner for informering av sivilsamfunnet i planprosesser, men at det i liten grad har innflytelse. Knudtzon foretrekker begrepene involvering og innflytelse fordi medvirkningsbegrepet forstås ulikt av aktørene på feltet.

04. april 2019
Fagkonferansen for plan og byggesak

NKF plan og miljø og NKF byggesak

Programmet for Fagkonferansen er lansert

NKF plan og miljø og NKF byggesak inviterer til årets høydepunkt for deg som jobber med plan- og byggesak. Programmet inneholder spennende innlegg fra blant andre Marit Breivik, Sivilombudsmannen, Fylkesmannen i Oslo og Viken og Norsk Eiendom. Påmeldingen er åpnet!

03. april 2019
Kongsberg 1

Kongsberg kommune

Kongsberg økosamfunn

Kongsberg kommune arrangerte 5. mars idedugnad for å finne ut hvordan innovasjonsbyen Kongsberg kan lede veien inn i en klimanøytral fremtid. På dugnaden deltok 40 innbyggere/politikere/utbyggere/fagfolk som alle er engasjert i å finne nye gode måter for samfunnsutvikling.

27. mars 2019