Kuggen, spektakulær kontor bygning i Lindholm, designet av den kjente arkitekten Gjert Wingårdh. Foto: Ståle Undheim

NKF

Rapport fra Sveriges Stadsbyggares årskongress 2017

18.-19. september var NKF godt representert på Sveriges Stadsbyggares (tidligere Svenska Kommunaltekniska Föreningen) sin 115 årskongress i Lindholm Science Park. Styreleder i NKF plan og miljø, Ståle Undheim, oppsummerer spennende dager.

21. september 2017
Skole illustrasjon

NKF byggesak og NKF plan og miljø

Ledelse: Strategisk kompetanseplan, er det så nøye?

- Alle ledere mener at strategisk kompetanseplanlegging er viktig, men ingen kan dokumentere det. 

17. august 2017
Klimathon

Workshop i Bergen

Klimathon 2018

Målet: Utforme en fleksibel strategi for beslutninger for klimatilpasning i norske kommuner.

23. august 2017
IMG_1934_300x225_cropped_294x173

Design og arkitektur Norge

Den tette byens verdi

Norsk senter for design og arkitektur har sammen med Menon utarbeidet en rapport for å øke kunnskapen om byfortetting.

16. august 2017
Forus[1]

Forus

Sol kan bli et viktig bidrag for å gjøre Forus selvforsynt med energi

Forus Næringspark har som mål å være forsynt med 100 % fornybar energi innen 2020.

09. august 2017
eplansak

KS - ePlanSak

Digitalisering av kommunalt planarbeid

ePlanSak er en helt ny standard/veileder som setter krav til kommunale fagsystem/sakstøtte for behandling av private planforslag. KS ønsker nå tilbakemelding fra leverandører og kommuner.

Miljøkommune

Miljøkommune

Klimasats-millioner til over 120 kommuner

Smarte transportløsninger, bygg og klimasamarbeid på tvers av fylkesgrenser er blant prosjektene som får Klimasats-støtte i 2017. Ambisiøse kommuner fra Alta til Arendal deler en pott på totalt 150 millioner kroner.

26. juni 2017
Kommunikasjon Arendal

Lederkonferansen for plan- og byggesak 2017

Når kommunen kommuniserer

Lederkonferansen går av stabelen i Trondheim 28.-29. september. På talerstolen står blant annet Michael Fuller-Gee som har hatt en sentral rolle i Arendal kommunes Samfunnsbyggingsprosjet 2025.

23. juni 2017
KMD2 logo

Pressemelding: KMD

Det blir enklere og billigere å bygge bolig

– Vi gjør det enklere, raskere og rimeligere å bygge for at flere skal kunne oppnå boligdrømmen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Fra 1. juli fornyes og forenkles den byggtekniske forskriften TEK17.

23. juni 2017
Kvantifisering rapport

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kvantifisering av gjeldende arealplaner og befolkningsomfordeling for transporteffekter knyttet til planlagt arealutvikling i storbyområder

Rambøll har på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet klargjort og kvantifisert kommuneplaner for følgende regioner: Nord-Jæren, Bergen og Trondheim, som grunnlag for beregning av transporteffekter knyttet til arealstrategier/planlagt arealutvikling.

22. juni 2017