KMD2 logo

NKF plan og miljø

Endringer i plan- og bygningsloven

Plan- og bygningsloven er endret for å legge til rette for en bedre håndtering av overvann i arealplanleggingen.

25. mars 2019
NKFmag 2019

NKF og Markedsmedia

Nytt NKF-magasin!

Vi gjentar suksessen fra 2018 med nytt magasin i samarbeid med Markedsmedia. Her kan du lese spennende saker fra hele kommune-Norge.

11. mars 2019
KMD2 logo

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Nominer årets mest Attraktive by 2019!

Statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling: Attraktiv by skal deles ut for 5. gang i 2019.

13. februar 2019
Terje Indgjerd fra Overhalla kommune er Norges beste byggesaksbehandler. Her med Tromsdalen og Ishavskatedralen i bakgrunnen. Foto: Sindre Haarr

NKF byggesak

Han er Norges beste byggesaksbehandler!

TROMSØ: Terje Indgjerd fra Overhalla kommune vant den første utgaven av «NM» i byggesak som ble arrangert under Norsk Kommunalteknisk Forenings Tromsøkonferansen mandag 4. februar. Overhalla kommunes eneste byggesaksbehandler utkonkurrerte 60 andre saksbehandlere og fagfolk fra hele landet.

07. februar 2019
Statssekretær Lars-Jacob Hiim. Foto: Sindre Haarr

NKF byggesak / NKF plan og miljø

- Det er mange dyktige medarbeidere i departementet, men vi er avhengige av tilbakemeldinger fra kommunene.

Statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Lars-Jacob Hiim, åpnet mandag Tromsøkonferansen for plan- og byggesak som i år arrangeres for 20. gang.

04. februar 2019
Baerekraftig

Stedsutvikling

Ønsker norske kommuner med i standardiseringsarbeidet

- Vi ønsker nå at flere kommuner og andre aktører som er opptatt av gode lokalmiljø, blir med i standardiseringsarbeidet.

30. januar 2019
Utbyggingsavtaler_3888x2800

KMD / Plan og byggesak

Ny rapport om utbyggingsavtaler

Ved utbygging av nye områder, vil det ofte være behov for infrastrukturinvesteringer, viser en ny rapport. Investeringene må kommunen enten dekke selv eller få utbygger til å bekoste. − Rapporten gir interessant informasjon som vi vil bruke i videreutviklingen av lovverket og politikken, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

28. januar 2019
Miljodirektoratet

Webinar: Miljødirektoratet / Plan og miljø

Ny SPR for klimatilpasning – praktisk og rettslig betydning for kommunal planlegging

Høsten 2018 ble det vedtatt nye statlige planretningslinjer for klimatilpasning. Retningslinjene understreker at klimaendring og klimatilpasning skal ivaretas i lokalt i samfunnsplanlegging, planstrategi, planprogram og arealplaner.

22. januar 2019
PK Foss

Riksrevisjonen / Plan og miljø

Undersøkelse av behandling av innsigelser i plansaker

Bruken av innsigelser for å ivareta nasjonale og viktige regionale interesser i plansaker er strammet inn, og det legges mer vekt på lokal handlefrihet i kommunal arealplanlegging. Dette kan føre til at de nasjonale målene som innsigelsesordningen skal ivareta, ikke blir fulgt opp godt nok.

22. januar 2019
Miljodirektoratet

Miljødirektoratet

Din kommune kan få penger til klimatiltak - søk før 15. februar

Vil du ha 50-75 prosent rabatt på klimatiltak i kommunen? Få penger til å oppnå klimaeffekt i prosjekter kommunen uansett skal gjennomføre?

14. januar 2019