VR-i-byutvikling

By- og tettstedsutvikling

Vil utvikle byer med virtuell virkelighet

Forsker mener virtuell virkelighet vil gjøre byutvikling til en mer gjennomsiktig og åpen prosess.

19. mai 2017
Jordmasser

Veiledar frå Kommunane i Nordhordland

Jordmassar frå problem til ressurs - ta vare på matjorda

Fokuset på jord og jorda sin viktige verdi har auka dei siste åra. 2015 var FN sitt internasjonale år for jordsmonn nettopp for å auka kunnskap om jorda sine viktige kvalitetar og konsekvensane av tap av denne ikkje-fornybare ressursen.

15. mai 2017
Arkitektnytt logo

Arkitektnytt.no

Urbanisme 3.0: Stans gehlifiseringen!

Urbanisme har handlet om den sosiale, kulturelle opplevelsesbyen lenge nok. Det er på høy tid å snakke om byen som produksjonsarena.

11. mai 2017
Bergen kommune

NKF plan og miljø

Kommuneplaner til inspirasjon

Her finner du planene til Bergen og Oslo som kan brukes som inspirasjon til eget arbeid.

28. april 2017
NKFlogoM110

NKF

Ledig stilling som rådgiver innen plan- og byggesak

Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) søker rådgiver med oppfølgingsansvar for plan- og byggesak. Rådgiveren samarbeider tett med de ansatte i administrasjonen og med fagstyrene.

06. april 2017
Porsanger

NKF plan og miljø

Nettverksmøte i Lakselv

NKF plan- og miljø inviterer til nettverksmøte i Porsanger kommune 22.- 23. mai på Lakselv hotell

 

04. april 2017
Pavirkning helse

Tidsskriftet Kommunalteknikk

Vaksiner folket med plan- og bygningsloven!

Helse (og uhelse) produseres der folk lever og bor, i familien, bydelen, barnehagen, skolen og arbeidsplassen. Helsevesenet produserer ikke helse, de reparerer uhelse!

29. mars 2017
Miljøkommune

Kilde: Miljøkommune.no

Oppdaterte tall om utslipp av klimagasser

Kommunen går foran i arbeidet med å redusere klimagassutslipp. Og må kjenne til effekten av tiltak, når egen drift og virksomhet planlegges.

15. mars 2017
TØI logo

Kilde: TØI

Handel, tilgjengelighet, bymiljø og sentrumsattraktivitet

To rapporter fra TØI som fortsatt er aktuelle. Den overordnede byutviklingen påvirker mulighetene for å utvikle attraktive, livlige og konkurransedyktige sentrum. Og: Hvordan sentrum kan vinne tilbake leietakerne som gjør sentrum til et komplett handleområde.

15. mars 2017
Brotorvet

Plan og miljø

"Kjøpesenterlandet": En real kilevink av en bok!

"Kjøpesenterlandet" er bokversjonen av en artikkelserie Ronny Spaans har hatt i Dag og Tid, der han har skrevet om byggeprosjekter og stedsutvikling i en rekke byer og tettsteder i Norge. 

11. mars 2017