30. august 2016

Plan og miljø

Nytt storbyforum om grønn byutvikling

Regjeringen inviterer de største byene til et fast dialogforum om klima- og miljøvennlig byutvikling.