Arendalsuka 2019 / NKF prosjektstøtte

Slik bygger vi gode kommunale boliger for alle

NKF lanserte sammen med Husbanken, Difi, og Nelfo siste reviderte utgave av kravspesifikasjonen for kommunale boliger under Arendalsuka 2019. Nå kan alle ta i bruk kravspesifikasjonen!

Kravspek lansering 2

Veg og trafikk

Søknad om avkjørsel og dispensasjon fra byggegrenser

– Digitalisering av offentlige tjenester skal bidra til en mer effektiv forvaltning, og skal gi brukerne en sammenhengende og helhetlig opplevelse ved at informasjon blir brukt på tvers av forvaltningsnivåene, sier Gyda Grendstad, avdelingsdirektør for plenlegging og grunnerverv i Statens vegvesen.

Gyda Grendstad

KS

Små forskjeller i kommunenes plan- og byggesaksgebyrer

Plan- og byggesaksgebyrer varierer relativt lite mellom de aller fleste kommuner, selv om spredningen mellom høyeste og laveste gebyr er stor. Det viser en gjennomgang Oslo Economics har gjort på oppdrag for KS.

Byggesaksgebyr