Kommunalteknikk

Lindås kommune forsterker veier med "trelim"

Lindås kommune sin vegavdeling startet i 2015 et prøveprosjekt med forsterkning av veier med dårlig bæreevne. Negativt fokus på Kleivdalsveien grunnet dens dårlige standard gjorde veien til en perfekt kanidat.

Lindas kommune 1

NKF byggesak

Hvilke basseng er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om?

Basseng kan være et tiltak etter plan- og byningsloven § 20-1 a eller j, avhengig av bassengets størrelse, plassering og hvor lenge det skal stå. NKF byggesak har nå lagt ut informasjonsark om basseng og søknadsplikt.

Basseng ute illustrasjon

Vi gratulerer

Møre og Romsdals beste drikkevann

23. mai gikk den regionale semifinalen for Møre og Romsdal av stabelen i Ålesund. Se hvem som stakk av med seieren her.

Møre og ROmsdal 2018 vinnere