Kommunalteknikk: Rehabilitering

Tror på egne håndverkere

Da Hol kommune skulle bygge om andre etasje på Geilotun til kontorer for Psykisk helse valgte de å bruke kommunens egne håndverkere. Det viste seg å være lønnsomt.

Hol 3

NKF

Fra direktør til rådgiver - hvorfor det?

Fra 01.08.19 går jeg fra jobben som direktør til en rådgiverstilling i NKF. Det er det flere årsaker til.

Torbjørn Vinje

Kommunal- og moderniseringsdepartementet / Tromsøkonferansen 2018

§ 29-4 -Departementet besvarer spørsmål om avstandskravet i pbl. § 29-4, oppfølgingsspørsmål

Spørsmålet er om avstandskravet i pbl. § 29-4 andre ledd, om at byggverk må ha en avstand fra nabogrense på minst byggverkets halve høyde og ikke mindre enn 4 meter, også gjelder for den delen av byggverket som ligger under terrengnivå. Vil du høre mer om § 29-4? Sjekk ut programmet for Trosmøkonferansen!

KMD2 logo