NKF bygg og eiendom

Trondheim Eiendom drifter med droner

Byggdrifterne i Trondheim Eiendom sparer tid og penger på å sjekke tilstanden på byggene sine med droner.

drone

NKF byggesak / NKF plan og miljø

- Opplæring spesielt rettet mot plan- og bygningsloven

Styreleder i NKF byggesak, Elisabeth Kynbråten, er glad for at Norsk Kommunalteknisk Forening nok en gang kan være med å løfte folkevalgtes kompetanse innen plan og byggesak.

bilde

NKF bygg og eiendom

Hvordan bruke beste praksis for gode bygg og lønnsomme byggeprosesser? (Tromsø 10. oktober)

NKF, EBA, Norsk Eiendom, Byggmesterforbundet, RiF og Bygg21 inviterer til nettverk "på tvers" og håper på stor oppslutning om dette samarbeidet.

Bygg21 Beste praksis