NKRmagasin 6.png

Arkitektnytt.no

Stavanger uten byplansjef

I 73 år har Stavanger hatt arkitekter i spissen for byplanarbeidet, men etter kommunesammenslåing omorganiseres planarbeidet. Nå reagerer Stavanger Arkitektforening på kommunens brudd med en lang tradisjon.

Arkitektnytt Stavanger

Byutvikling

Haugesunds dristige plan

Haugesund har tatt noen dristige grep i ny kommuneplan for å skape bærekraftig og fremtidsrettet utvikling i byens sentrum.

Haugesund 1-kopi

NKF byggesak

Store nok sammen i Kongsbergregionen

Kongsbergregionen har de siste årene vært deltaker i KS’ satsing på eByggeSak. Regionen har vært med på å sette standarden for nybrottsarbeidet med å digitalisere byggesaksprosessen og deltatt i utviklingen av et nytt fagsystem for digital byggesaksbehandling.

Kongsbergregionen Fra byggesøknad til byggetillatelse