Desemberkonferansen 2017

Klimaregnskap for norske kommuner?

Hvorfor bør norske kommuner ha et klimaregnskap og hvordan bør dette gjennomføres i praksis?
Desemberkonferansen

Tidsskriftet Kommunalteknikk

Kvikkleireprosjektet som ble til noe mer

I 2014 startet arbeidet med å stabilisere kvikkleiresonen på Stubberød i Larvik. 3 år senere er prosjektet blitt noe mer enn "kun" et sikringsprosjekt.

Stien ligger idyllisk til ved Numedalslågen og er blitt et populært turområde for kommunens innbyggere. Bildet viser deler av stien kort tid før ferdigstillelse. Foto: Jørgen Roberg

NKF, DiBK og KLP Skadeforsikring

IK-bygg fagpris i sølv og gull

Fagprisen deles ut for fremragende innsats innen god offentlig bygg- og eiendomsforvaltning.

IKbygg 2