29. mars 2017

Tidsskriftet Kommunalteknikk

Vaksiner folket med plan- og bygningsloven!

Helse (og uhelse) produseres der folk lever og bor, i familien, bydelen, barnehagen, skolen og arbeidsplassen. Helsevesenet produserer ikke helse, de reparerer uhelse!

Pavirkning helse