NKF

Felles årsmøte i NKF og fagfora - høring

Forslag: Fagforas separate årsmøter legges ned. Valg og behandling av innkomne saker gjøres på felles årsmøte i foreningen. Høringsfrist: 08.02.18.

Illustrasjonsbilde årsmøtetegnspråk.

Kick off og påmelding til semifinale Helgeland

Drikkevannskonkurransen er i gang

Tirsdag 16. Januar var det kick-off for konkurransen Norges beste drikkevann 

Kick off og påmelding til semifinale Helgeland

Bergen kommune og Statsbygg

Skaper fremtidens byggenæring

Dialogkonferansen i regi av Statsbygg og Bergen kommune har til hensikt å utfordre bransjen for å finne andre fremtidsrettede løsninger. 
- Nye løsninger må på plass, da vi ser at dagens løsninger ikke lenger gir ønsket utvikling.

Digitale bygg Jarle Kvalvik