NKF-dagene 2018

Må du søke om rehabilitering av avløpsanlegget?

Det er ikke alltid like lett å vite hva som er søknadspliktig og ikke når det kommer til teknisk infrastruktur. Må man søke om å skifte ut ledningsnettet? Er det greit å legge ned nytt avløpssystem sammen med veien? NKF vil gi deg svaret.

NKF-dagene 2018 artikkelbilde

Kommunevegdagene 2018

Velkommen til Lillehammer

Påmeldingen er nå åpnet til årets Kommunevegdager. Early-bird og grupperabatt ved påmelding innen 10. april

Vegmuseum styret

Ny undersøkelse

Store mengder byggavfall fra små og mellomstore prosjekter

En kartlegging utført av Nomiko konkluderer med at minst 1/3 av byggavfallet i Norge stammer fra små og mellomstore bygge- og anleggsprosjekter. Dette er prosjekter som ikke omfattes av krav om avfallsplan og kildesortering på byggeplass. Til tross for dette viser kartleggingen at mesteparten av avfallet blir sortert.

Byggeplass avfall