Difi

Kom med dine innspill på forslaget til miljøkriterium for anlegg

Difi har utarbeida forslag til miljøkrav- og kriterium som offentlege oppdragsgivarar kan bruke i anleggsanskaffingar og ønsker dine innspill

Skjermbilde 2019-10-17 kl

Jobb smartere 2019

Fra strategiske mål til konkrete handlinger

I gjentatte år fikk ledergruppen i Trondheim eiendom tilbakemelding på medarbeiderundersøkelsen om at de ansatte ikke har kjennskap til enhetsavtalen for sin egen enhet, og dermed ikke kjenner til de felles overordnede målene som er satt for virksomheten. Enhetsavtalen er et strategidokument som det brukes mye tid på å planlegge og skrive, men hva er vel verdien av alle disse dokumentene, prosedyrene og planene som stadig utarbeides hvis de ikke tas i bruk og implementeres blant medarbeiderne?

Ledergruppa Trondheim eiendom

Norsk Kommunalteknisk Forening

Et skritt nærmere 20 % kostnadsreduksjon i byggenæringen!

Onsdag signerte Norsk Kommunalteknisk Forening «Bygg21signaturen» på vegne av store deler av kommune-Norge. – Bygg21 er et samarbeid mellom myndigheter og byggenæringen hvor målet litt enkelt sagt, er å kutte byggekostnader med 20% fra 2013 innen utgangen av 2020. NKF forplikter seg nå til å bidra i arbeidet med å spre beste praksis, sier Rune Aale-Hansen administrerende direktør i Norsk Kommunalteknisk Forening.  

Rune Aale-Hansen, administrerende direktør i Norsk Kommunalteknisk Forening, sammen med Sverre Tiltnes, direktør i Bygg21. Foto: Lene Hollseter