NKF plan og miljø

Smarte naboer

Stavanger og kommunene rundt har lenge samarbeidet om olje og gass. De siste årene har det også blitt jobbet systematisk på tvers av offentlig sektor, akademia og næringsliv for å utvikle smarte løsninger for innbyggerne.

Arendal S og G 2

Rekruttering

Dette må kommunene gjøre for å rekruttere de beste hodene

Utdannings- og rekrutteringsrådgiver i Norsk Vann, Omar Samy Gamal, holder innlegg hos NKF under Arendalsuka med fokus på kommunale jobber. Her kan du lese hvilke 4 punker han mener er viktige for å få tak i de beste hodene til kommunale stillinger.

Norsk Vanns rådgiver Omar Samy Gamal sammen med Norsk Vanns direktør Toril Hofshagen

IFME

Bossnettet i Bergen er nominert til årets internasjonale prosjekt

Den internasjonale kommunaltekniske foreningen, IFME, har nominert Bossnettet i Bergen til «Årets Prosjekt» i 2018. 27 ulike medlemsland konkurrerer med infrastrukturprosjekter som skaper store samfunnsøkonomiske gevinster.

Terje Strøm BIR