Norsk Vann og NKF

Det beste drikkevannet i Sogn og Fjordane

Øvre Årdal vassverk vant klassen for grunnvannskilder, mens Høyanger vassverk vant klassen for overflatekilder.

To meget fornøyde vinnerne: Sogn og Fjordanes beste drikkevann 2018. Fra venstre: Olav Nordgulen, leiar drift og vedlikehald , Høyanger kommune driftsoperatør og Arne Kjos, overing.,  Årdal Kommune

EBA, NKF og Bygg21

Konferanse om konfliktløsning i bygg og anlegg 29. november

Det er bred enighet om at konfliktnivået i bransjen er for høyt. Det er behov for løpende tvisteløsningsmekanismer i alle kontrakter.

Konflikt illustrasjon

DOGA

Rapport: Innovasjon, verdiskaping og bærekraftig byutvikling

DOGA har engasjert Rambøll for å utforske koblinger mellom begrepene bærekraftig byutvikling, innovasjon og verdiskapning, og utvikle et forslag til en innovasjonsprosess for bærekraftig byutvikling.

DOGA illustrasjon