NKF plan og miljø

Endringer i plan- og bygningsloven

Plan- og bygningsloven er endret for å legge til rette for en bedre håndtering av overvann i arealplanleggingen.

KMD2 logo

Statssekretær Lars Jacob Hiim

Alt blir enklere

-Vi skal ha de kravene vi trenger. Ikke mer. Vi har gjort en god del forenklinger og vi ønsker å fortsette forenklingssporet. Bygg blir ikke gode av at staten detaljstyrer akkurat hva og hvordan noe skal løses, sa statssekretær i Kommunal og moderniseringsdepartementet, Lars Jacob Hiim på Miljø & Teknikk 2019.

_DSC2560Lars Jacob Hiim

NKF

Etterlysning: Nye representanter i Kontrollrådet

NKFs styremedlem og varamedlem tar ikke gjenvalg i Kontrollrådet for perioden 2019-20. Rådet ble etablert i 1967 for å drive en lovhjemlet kontroll- og godkjenningsordning på betongområdet. Senere ble virksomheten utvidet med en rekke frivillige ordninger på produktområder tilknyttet betong. Er du NKFs nye representant?

Noen av Kontrollrådets sertifiseringsordninger. Fra rådets nettsted.