NKF prosjektstøtte

- Flere kommuner har etterspurt den allerede

Sammen med Husbanken, Difi, og Nelfo har vi nå relansert kravspesifikasjonen for kommunale boliger. Nå kan alle ta den i bruk!

Kravspek lansering 2

NKF veg og trafikk og VBT

Lanserer vegfaglig storbynettverk for skandinavia

Norsk Kommunalteknisk Forening avd. veg og trafikk kan i samarbeid med Vegforum for Byer og tettsteder ønske hjertelig velkommen til samling i Oslo høsten 2019

Barcode_Oslo_VBT

Veg og trafikk

Søknad om avkjørsel og dispensasjon fra byggegrenser

– Digitalisering av offentlige tjenester skal bidra til en mer effektiv forvaltning, og skal gi brukerne en sammenhengende og helhetlig opplevelse ved at informasjon blir brukt på tvers av forvaltningsnivåene, sier Gyda Grendstad, avdelingsdirektør for plenlegging og grunnerverv i Statens vegvesen.

Gyda Grendstad