06. desember 2016

NKFs strategiplan 2017-20

Hvordan skal NKF jobbe med rekruttering?

Rekruttering til de kommunaltekniske fagområdene blir et prioritert område i NKFs strategiplan 2017-20. NKF ønsker innspill til hvordan det bør jobbes med dette området i strategiperioden.

Rekruttering_pingviner