Skjermbilde 2017-08-08 kl

De gode historiene fra kommune-norge

Beste by på to hjul

Nye sykkelfelt, gratis vårpuss og målrettet kommunikasjonsarbeid har gitt resultater. Trondheim er den storbyen i landet der størst andel av turene skjer med pedaltråkk.

”Det som er så deilig med å sykle er at en får en naturlig pause. Når du går ut fra jobben er hodet fullt av tanker, men så blir det tømt på veien hjem“ - Torben Rasmussen

Rimelig og sunt alternativ 
Miljøpakken ble vedtatt av bystyret i Trondheim i april 2008. Byen var i vekst, noe som førte til mer trafikk og forurensing. Behovet for utbygging av gang- og sykkelfelt og et bedre kollektivtilbud var stort. Til tross for at de fleste partiene var enige om at den gamle bomringen skulle bort, valgte politikerne å snu. Det skyldtes både økt klimapolitisk oppmerksomhet etter Klimaforliket på Stortinget i 2008 og at de økonomiske midlene til å gjøre noe for samferdsel og byutvikling uteble.

- Politikerne har våget å ta upopulære avgjørelser og de har tatt byrdene. At vi har så engasjerte politikere og en sterk lokal forankring har nok vært nøkkelen til at vi har lykkes så godt, sier leder av Miljøpakken, Henning Lervåg.

Et av målene for Miljøpakken var at Trondheim skulle bli Norges beste sykkelby. Tiltakene kom raskt. Sykkelveger ble bygget, røde sykkelfelt dukket opp og nye parkeringsanlegg ble satt opp. Jens Stoltenberg og tidligere samferdselsminister Marit Arnstad kastet glans over prosjektet da de åpnet de første røde sykkelfeltene  i Trondheim sentrum i 2012.

- Vi satser på sykkel fordi det er en miljøvennlig og helsefremmende måte å komme seg frem på. Sykkel er et fleksibelt og konkurransedyktig alternativ til bil på korte og mellomlange turer. Det er langt rimeligere enn å løse transportutfordringene med bil og kollektivtransport, sier Lervåg.

 

Les hele artikkelen i Kommunespeilet - KS sine sider ved å følge denne linken

Tips en venn Skriv ut