KS - eByggSsak

eByggeSak 2.0 er ferdig

Tilgang til nye nasjonale sjekklister og prosesstøtte for delesak, tilsyn og ulovlighetsoppfølging inngår i versjon 2.0 av eByggeSak.

KS eByggesak illustrasjon

eByggeSak er en nasjonal standard/veileder som setter krav til kommunale fagsystem/sakstøtte for kommunal byggesaksbehandling. Du kan lese mer om eByggeSak her.

Den nye versjonen av kravdokumentet er omarbeidet til en «nasjonal produktspesifikasjon» slik at kommunene står friere i forhold til hvordan de velger å gjennomføre anskaffelsen. Produktspesifikasjonen tilrettelegger for at kommunen kan anskaffe fagsystem/saksstøtte som en selvstendig løsning uavhengig av eksisterende sak/arkiv løsning og at kommunen kan velge å kjøpe tilgang til løsningen som en skytjeneste.

Nasjonal produktspesifikasjon er en videreutvikling av kravspesifikasjonene fra tidligere versjoner av eByggeSak i regi av KS. En rekke funksjonelle områder er videreutviklet eller lagt til:

 • Tilgang til nasjonale sjekklister på «Fellestjenester BYGG»
 • Prosesstøtte for behandling av delesøknad
 • Prosesstøtte for tilsyn
 • Prosesstøtte for ulovlighetsoppfølging
 • Prosesstøtte for overtredelsesgebyr
 • Prosesstøtte for frataking av ansvarsrett
 • Veiledning i forhold til samspill med arkivløsning (ny GI-veileder)
 • Veiledning for tilgang til DOK-data og DOK-analyse

En bredt sammensatt arbeidsgruppe med deltagere fra DiBK, KS og 6 kommuner (Bergen, Trondheim, Sandnes, Oslo, Kongsberg og Ski) har bidratt i videreføringsprosjektet.

Nasjonal produktspesifikasjon består av følgende dokumenter:

 • En veileder som gir konkrete råd mht de valgene og vurderingene som kommunene bør gjøre i forbindelse med anskaffelse av et fagsystem for digital byggesaksbehandling.
 • Selve kravdokumentet – «Nasjonal produktspesifikasjon - eByggeSak versjon 2.0» som er en videreutvikling av det tidligere dokumentet SSA-T Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon fra eByggeSak versjon 1.4
 • Vedlegg A-M som nå er samlet i ett dokument
 • Prosessmodeller i egnet format for nedlasting og bruk
 • Kravtabeller – en for obligatoriske krav som leverandørene må tilfredsstille og en for opsjoner der kommunene kan velge om disse skal inngå i anskaffelsen

KS ønsker kommunene lykke til i det videre utviklingsarbeidet innenfor byggesaksområdet og håper at den nye versjonen av eByggeSak sammen med verktøykassen på KS.no er nyttige hjelpemidler i det lokale digitaliseringsarbeidet.

Tips en venn Skriv ut