Bygg og eiendom

Fredrikstad kommune reduserer energiforbruket

Bygg og eiendom i Fredrikstad kommune jobber målrettet for å redusere energiforbruket i kommunale bygg. De har redusert energiforbruket med 1,7 millioner kWh i 2019.

Målet er 10 % reduksjon innen 2022, og 30 % reduksjon innen 2030. Med et årsforbruk på 58 GWh i 2017, vil dette utgjøre en årlig besparelse på 5,8 GWh i 2022, og 17,4 GWh i 2030! Dersom den gode utviklingen fortsetter, vil målene kunne nås enda tidligere.

De har gjennomført gode ENØK-tiltak, og mange flere skal gjennomføres i årene som kommer. På enkelte bygg har kommunen over 30 % besparelse i år. Dette er steder hvor urstyring av lite effektive ventilasjonsaggregat ikke har fungert tidligere. Nå har de fått på plass et oversiktlig energioppfølgingssystem, og kan synliggjøre og dokumentere energiforbruket. Når Fredrikstad kommune får gjennomført gode ENØK-tiltak, og synliggjort disse, øker forståelsen for at arbeid med ENØK bør prioriteres.

Gode tiltak som er gjennomført:

  • Et godt fungerende energioppfølgingssystem, som brukes aktivt
  • Utskifting av lite effektive varmegjenvinnere i ventilasjonsaggregat
  • Ny automatikk og bedre kontroll på driftstider

I årene som kommer skal kommunen investere i effektive og gode oppvarmingsanlegg og ventilasjonsanlegg. Med automatikk på alle kommunale bygg, som fungerer godt, skal de få kontroll på alle anleggene. Dette krever at det avsettes både tid og midler. I løpet av høsten skal kommunen ansette enda en person som skal jobbe med energibesparelse.

Noen tall og utvalgte grafer

Samlet besparelse til nå i år: 1,7 GWh

Fredrikstad kommune 1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrikstad rådhus – reduksjon på over 400 000 kWh
Ny automatikk på varme-/kjøle-anlegg og i 18 ventilasjonsaggregat. Det har blitt mer behovsstyrt ventilasjon, mer effektiv varmegjenvinning, og bedre styring av varme- og kjøling.Fredrikstad kommune 2.jpg

Skolebygg – reduksjon på over 700 000 kWh
Økt fokus på avstenging av anlegg i ferier, og bedre styring av driftstider.

Fredrikstad kommune 4.jpg

Ambjørnrød skole – reduksjon på over 300 000 kWh
Fungerende urstyring av lite effektive ventilasjonsanlegg

Fredrikstad kommune 5.jpg

Tips en venn Skriv ut