Boliger for fremtiden 2018

Hvor går grensen mellom registrering og overvåking?

Det antas at innen 2022 vil det være over 20 milliarder enheter knyttet til Internett, og i 2018 regnes det med at det store gjennombruddet for IoT vil komme. 

The Internet of Things

Internet of Things (IoT) er at ulike digitale enheter knyttes til og kan styres og håndteres via Internett. Dette kan være lys, varme, alarm, dører og låser, hvitevarer, helseprodukter, biler, osv.
Det antas at innen 2022 vil det være over 20 milliarder enheter knyttet til Internett, og i 2018 regnes det med at det store gjennombruddet for IoT vil komme. 

Hvor går grensen mellom registrering og overvåking?

At enheter knyttes til Internett vil kunne medføre mange fordeler som ressurs- og kostnadsbesparelser og funksjonalitet, men vil også kunne medføre risiko for at uvedkommende får tilgang til enheter og data, at det oppstår skade som følge av at enhetene ikke fungerer som forutsatt, og at det blir samlet og behandlet store mengder data og opplysninger om de fysiske personene som benytter seg av enhetene. Dette fører igjen til en rekke juridiske problemstillinger, spesielt ved at ny lovgivning som personvernforordningen (GDPR), e-Privacy forordningen og annen lovgivning for å regulere IoT generelt og konkret.
For IoT-enheter i bygg, så blir det også spørsmål om hvem som har ansvaret for enhetene dersom enhetene påfører skade, ikke fungerer som forutsatt osv. 

Boliger for fremtiden Jan Sandtro
Jan Sandtrø, partner/advokat, DLA Piper, Norway

Vi løfter temaet på Boliger for fremtiden 2018


Jan Sandtrø har arbeidet med teknologirett i 20 år, og har omfattende erfaring fra slike problemstillinger.
Han vil gå gjennom hvilke regler som gjelder for å knytte enheter til Internett hva gjelder behandling av personopplysninger, rettigheter til data og ansvar som kan oppstå. 


Vi gleder oss til å lytte til hans foredrag.

Flere aktuelle tema på årets boligkonferanse:

Åpning v/Husbankens adm. dir. 
Gode løsninger for de som trenger det mest
Hvordan kan vi samhandle kommune - BBL?
Trygge og trivelige boliger i massivtre
Ny tilskuddsordning v/Husbanken
Bostedsløse i Norge - Hva skjer?

Velferdsteknologi - Ny utvikling

Debatt: Våger kommunene å drive boligpolitikk? 
Er eldre vanskeligstilte, og er det et offentlig ansvar å planlegge for denne gruppen?

Klikk på bildet under for deltagerliste, program og påmelding:

Boliger for fremtiden 2018.JPG

Tips en venn Skriv ut