Sola kommune

Inviterer til konkurranse

Sola kommune inviterer til åpen plan- og designkonkurranse for hvordan det nye torget i Tananger sentrum skal se ut. 

I følge kommunen er målet med konkurransen å legge til rette for aktivitet i sentrum, hvor park, torg, kai, handels-, service- og tjenestetilbud bygger opp under hverandre. Området skal fylles med mange nye funksjoner for alle brukergrupper, i alle aldre og med ulike interesser og behov.

Konkurransen er åpen for enkeltpersoner eller tverrfaglige team, der minst én deltager er arkitekt, landskapsarkitekt, areal-/byplanlegger eller urban designer med eksamen på masternivå eller tilsvarende. Andre deltakere må kunne dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner. Studenter på masternivå innenfor et av fagfeltene nevnt over kan også delta.

Les hele saken på kommunens hjemmesider.

Tips en venn Skriv ut