- Ved siden av at KS har et godt opplegg for opplæring av de folkevalgte, har NKF skreddersydd innføring i de mer kompliserte, men tekniske tjenestene kommunene forvalter, skriver Rune Aale-Hansen. Foto: Alex Asensi

- Ved siden av at KS har et godt opplegg for opplæring av de folkevalgte, har NKF skreddersydd innføring i de mer kompliserte, men tekniske tjenestene kommunene forvalter, skriver Rune Aale-Hansen. Foto: Alex Asensi

Norsk Kommunalteknisk Forening

KOMMENTAR TIL KRONIKK: Kommunepolitikere, et hinder for endring og innovasjon?

Administrerende direktør i NKF, Rune Aale-Hansen, har skrevet en kommentar til kronikken ''Kommunepolitikere, et hinder for endring og innovasjon?'' som ble publisert av tre studenter ved Nord universitet, denne uka. - I årene framover vil hele kommune-Norge være en sentral aktør i arbeidet både med å digitalisere og forenkle kommunale tjenester og samtidig gjøre dem stadig mer klimavennlige.

Det er en interessant undersøkelse Heidi Fossland, Lise Lundby og Trude Opsal ved Nord universitet har gjort i Trondheim kommune. Jeg kjenner ikke undersøkelsen deres i detalj, men kan bekrefte verdien av at både kommunal ledelse og ikke minst de folkevalgte, også tilegner seg oppdatert og relevant kompetanse.

Dette gjelder på flere nivåer, og ikke den administrative toppledelsen i kommunen, alene. I årene framover vil hele kommune-Norge være en sentral aktør i arbeidet både med å digitalisere og forenkle kommunale tjenester og samtidig gjøre dem stadig mer klimavennlige.

I disse dager skal mer enn 10 000 folkevalgte tre inn i nye verv i kommunestyrer over hele landet. For mange er dette første gang, mens andre har litt mer erfaring. Alle sammen er nødt til å sette seg inn lover og regler som knyttet til kommunale tjenester – og det på stort spekter av områder fra velferdstjenester som mange snakker om til plan- og byggesaksbehandling, regulering av vei, vann og avløp. Dette er tjenester som absolutt alle berøres av. Ved siden av at KS har et godt opplegg for opplæring av de folkevalgte, har NKF skreddersydd innføring i de mer kompliserte, men tekniske tjenestene kommunene forvalter.

Tilbake til kronikken og undersøkelsen fra masterstudentene ved Nord universitet; vi vet at folkevalgte på alle nivåer fatter beslutninger om effektivisering, digitalisering, klimainnsats og så videre. Dette er bra. Men det er samtidig viktig at de folkevalgte forstår rammebetingelsene som eksisterer. Disse er imidlertid ikke hamret i stein. Fra NKFs sin side jobber vi stadig med å forbedre og utvikle også disse, i form av nye, bedre og mer effektive standarder, normer og deling av erfaring knyttet til forvaltning og utvikling av kommunaltekniske tjenester. Det er for eksempel ineffektivt at hver eneste kommune skal lage egne anbudskontrakter for bygging av en barnehage eller skole, når man kan ta i bruk gjennomarbeidede normer.

Tips en venn Skriv ut