Kravspek Beste praksis pris NKF

NKF bygg og eiendom

Bygg21 med prestisjetung pris til Norsk Kommunalteknisk Forening

NKF ble tildelt Bygg21s pris for beste praksis for sitt arbeid med kravspesifikasjon for kommunale boliger.
- Boligprodusentene mener at utformingen gir mulighet for tilpasning til leverandørens produksjonsopplegg på en måte som kan spare opptil 20% av byggekostnadene, sa direktør i Bygg21 Sverre Tiltnes under utdelingen.

08. juni 2018
Fredrik Horjen

NKF prosjektstøtte

Vil gjøre hverdagen enklere

Kravspesifikasjonen for kommunale boliger samler og oversetter myndighetenes krav. - NKF ønsker å gjøre hverdagen enklere for norske kommuner, sier prosjektleder Fredrik Horjen i NKF.

18. april 2018
NKF prosjektstøtte illustrasjon

NKF Prosjektstøtte

Kravspesifikasjon for bolig

Mal for Kravspesifikasjon for kommunale boliger er relansert 15. august 2019. Nedenfor finner du lenke til den reviderte versjonen.

Fordeler med bruk av malen:

• Enklere behandling av søknader i Husbanken
• Enkelt å forstå for leverandørene hva kommunen bestiller
• Færre konflikter på grunn av uklare beskrivelser
• Kortere vei til god kravspesifikasjon for kommunene
• Mindre utgifter til rådgivere
• Innovasjon for å ivareta kravene på beste og rimeligste måte
• Lettere å gjøre ting riktig fra starten - unngår merarbeid.

 

11. april 2018
NKF prosjektstøtte illustrasjon

Pressemelding: NKF prosjektstøtte

Sparer 1 mrd. i året på bedre kommunale boliger

Kommunene kjøper boliger for 10 mrd. kr i året. Felles kravspesifikasjoner kan gi store besparelser. 

10. april 2018
Avfallsfriebyggeplass

NKF bygg og eiendom

Dialogkonferanse om avfallsfrie byggeplasser

Stavanger kommune og Sandnes Eiendomsselskap KF gjennomfører i 2018 et pilotprosjekt sammen med NKF og Difi, der målsettingen er å oppnå avfallsfrie byggeplasser innen 2025.

04. april 2018
Kravspek boliger 2

NKF bygg og eiendom

NKF kravspesifikasjon for kommunale boliger

Kommunene anskaffer årlig ca. 3000 boliger. 400 kommuner med 400 forskjellige kravspesifikasjoner! Dette kan nå ta slutt.

07. februar 2018
Byggeplass

NKF bygg og eiendom

TEK17 for eiendomsforvaltere

TEK17 er først og fremst en omfattende rydding mellom hva som skal stå i forskriften og hva som skal står i veiledningen til forskriften. Utover dette er det lite nytt for kommunale eiendomsfovaltere.

01. november 2017
Fra analoge til digitale 2

Hvorfor skal vi digitalisere? Hvordan kan vi lykkes?

Eiendomsforvaltningens fremtid er digital

En suksessfull digitalisering av eiendomsbransjen vil løfte både effektivitet, kvalitet og miljø, og de aktørene som ligger foran har allerede hentet ut betydelige gevinster.

04. oktober 2017
NKF prosjektstøtte ny 2017 høst

NKF prosjektstøtte

Fremdriftsplan og organisasjonskart

Her finner du oversikt over NKF prosjektstøttes delprosjekter og organisasjonskart.

21. september 2017
Byggeplass

NKF bygg og eiendom

Avfallsfrie byggeplasser - mulig å oppnå

Byggeplasser genererer 30 prosent av alt avfall i Norge. Har miljøtiltakene i byggenæringen stoppet opp i en selvtilfredshet med at vi er flinke til å sortere avfall?

13. september 2017