NKF bygg og eiendom

Nytt bestiller- og leverandørforum

Samler byggeiernes og leverandørenes organisasjoner

Jarle Kvalvik_250x238
Jarle Kvalvik, direktør Prosjekt og utbygging, Bergen kommune

NKFs bestiller- og leverandørforum

NKF prosjektstøtte samler byggeiernes og leverandørenes organisasjoner i et nytt bestiller- og leverandørforum. Forumet skal drøfte aktuelle utfordringer i relasjonen mellom bestiller og leverandør og sette inn aktuelle tiltak. Forumet skal være høringsinstans for produkter/resultater fra NKF prosjektstøtte. De som møter er representanter fra Norges eier og forvalterorganisasjoner, Rådgivende ingeniørers forening (RIF), Arkitektbedriftene, Virke (vareleverandørene), Nelfo, Entreprenørforeningen bygg og anlegg (EBA).

Jarle Kvalvik -prosjektsjef i Bergen kommune, leder forumet
NKF ved Elisabeth Leikanger og Fredrik Horjen er sekretærer.
- Vi forventer at dette forumet vil jobbe frem tiltak og forsøksprosjekt, som vil medføre en mye mer effektiv bransje hvor feil og mangler tas ned på et minimumsnivå, sier Jarle Kvalvik.