Park Inn

NKF byggesak og NKF plan og miljø

Lederkonferansen for plan- og byggesak er lansert

Konferansen i år avholdes på Park Inn på Gardermoen og har temaene digitalisering, etikk og korrupsjon, og omdømmebygging. Vi har fått med oss dyktige foredragsholdere fra stat og kommune som vil dele av sin kunnskap og erfaringer for at du skal kunne bruke det i din hverdag. Sett av 30. og 31. oktober!

10. juli 2018
KMD2 logo

Kommunal- og moderniseringsdepatermentet

Bevilger 3,7 millioner kroner til lokal plankompetanse

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fordelt over 3,7 millioner kroner i tilskudd til 30 ulike prosjekter og tiltak. Midlene skal bidra til å øke kompetansen i lokale og regionale prosesser innen planlegging, kart og geodata.

02. juli 2018
eByggeSak

KS - Byggesak og plan

Nye versjoner av ePlanSak og eByggeSak

Nye versjoner av produktspesifikasjonene ePlanSak og eByggeSak skal støtte kommunene i digitalisering av plan- og byggesaksområdet. Når kommunene samordner kravene til nye verktøy, bidrar dette til å styrke kommunene som bestillere.

29. juni 2018
F.v.: Ole Gabrielsen (Moss), Astrid Stranda Hoff (Indre Østfold/Eidsberg), Marie Moksness (Sarpsborg), Martin Vik (Halden), Anders Aagaard Sørby (Østfold fylkeskommune), Gard Jenssen (Fredrikstad), Odd Ruud (Moss).

Smart Fredrikstad

Innlegg: Smart Østfold-samarbeid på gang

"Noen møter er viktigere enn andre. Er det én ting jeg har lært meg i løpet av de fire årene jeg har holdt på med smart city som tema, så er hvor avgjørende det er at byer/kommuner samarbeider tett. Spesielt er det viktig å samarbeide som standarder, men også om løsninger. Dessuten er det god grunn til å fordele arbeid, slik at ikke alt for mange bruker tid å krefter på å gjøre det samme."

28. juni 2018
F.v. Elisabeth Kynbråten (NKF byggesak), Lars Jacob Hiim (KMD) og Ståle Undheim (NKF plan og miljø).

NKF byggesak og NKF plan og miljø

NKF møtte statssekretæren

NKF var tirsdag denne uken i møte med statssekretær Lars Jacob Hiim i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tema for møtet var digitalisering og NKFs nettverk og hvordan disse er instrumentelle i implementeringen av lovendringer fra departementet.

28. juni 2018
Juryen i Norges beste uterom: (f.v.) Bea Antoniewicz (NLI), Kirsten Lunde (NMBU), Birgitte Riegels Høiland (NLA) og Fridtjof Denneche (NKF). Marianne Skjulhaug (AHO) og Tor-Jørgen Askim (NAML) var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Miljø og Teknikk

Første jurymøte om Norges beste uterom

Norges beste uterom skal kåres 6. mars 2019 og påmeldingene har strømmet inn. Juryen møttes tirsdag 26. juni for å gå gjennom en del av de innsendte bidragene. Les mer om hva juryen vil legge vekt på her.

27. juni 2018
På det meste har det vært 12 skrivegrupper på ulike fagområder, og undersøkelser viser at de ansatte er svært positivt innstilt til språkarbeidet. Foto: Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune

Tidsskriftet Kommunalteknikk

Klart plan- og byggespråk: Er det mulig?

Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune gjør om lag 20 000 vedtak i året. Etaten har i flere år jobbet med klarspråk og nå oppsummerer kommunikasjonsdirektør Trude Isaksen prosjektet på kommunalteknikk.no.

26. juni 2018
KMD2 logo

Plan og miljø

Planlegging av fritidsbebyggelse

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Rambøll og Norsk Turistutvikling laget rapport med innspill til revisjonen av veileder T-1450.

25. juni 2018
Fagkonferansen 2018 artikkelbilde

Fagkonferansen for plan og byggesak

Planretningslinjer for klimatilpasning - hvordan løser vi det?

Regjeringen har hatt ute til høring et forslag om planretningslinjer for klimatilpasning i kommunene. Ønsket er at kommunene, fylkeskommunene og staten skal stimulere og bidra til at samfunnet forberedes på og tilpasses klimaendringene. Hva vil de at kommunene skal bidra med?

20. juni 2018
Folkehelse

Fagkonferansen for plan og byggesak 2018

Hva har fortetting å si for folkehelsen?

Fortetting og knutepunktutvikling er sentrale strategier i utviklingen av bærekraftige byer og tettsteder. Selv om hovedargumentet er at den kompakte byen er klima- og miljøvennlig, antas det også at en kompakt by er en helsevennlig by. Den kompakte byen vil bidra til reduserte utslipp, legge til rette for bærekraftig mobilitet gjennom mer sykling og gåing, og kan skape attraktive, levende og sosialt inkluderende nærmiljøer som er viktig for trivsel og fysisk og mental helse. Men er det så enkelt?

12. juni 2018