pearl-solnedgang

NKF plan og miljø / NKF byggesak

Påmeldingen til Fagkonferansen for plan og byggesak er åpnet!

Årets konferanse blir avholdt 4. - 6. september, som vanlig ombord på DFDS mellom Oslo og København. Programmet er fullt av spennende innlegg om blant annet fortetting, folkehelse og brannprosjektering. Nytt av året er en helt ny parallell om tilsyn! I tillegg har vi som vanlig våre introduksjonskurs til plan og byggesaksbehandling hvor begge er revidert og forbedret i år. Les mer og meld deg på her!

09. mai 2018
Samlokalisering Sintef illustrasjon

Byplanlegging: Sintef Byggforsk

Hvordan skape inkluderende nabolag?

Samlokalisering av ulike botilbud oppfattes ofte som noe negativt, men ulike tilbud i nærheten av hverandre kan også bidra til at ulike bygg og funksjoner kan brukes av flere og bidra til et bedre lokalmiljø.

27. april 2018
NKF Grafisk profil.indd

NKF plan og miljø

Innkalling til årsmøte

Det kalles inn til årsmøte i NKF plan og miljø den 31. mai 2018, klokken 09.00. For første gang skal årsmøte avholdes digitalt. Les mer om dette i innkallingen.

23. april 2018
Areal og transport

Areal og transport: Samferdselsdepartementet

Regjeringen inviterer fylker og kommuner til forhandlinger om byvekstavtale

66,4 milliarder kroner i potten: Regjeringen inviterer nå de største byområdene til å forhandle med staten om byvekstavtaler. Målet er transportløsninger som sikrer innbyggerne bedre mobilitet, og at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange.

23. april 2018
KMD2 logo

Plan: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Askim, Kristiansand og Svolvær finalister til Attraktiv by 2018

Askim, Kristiansand og Svolvær konkurrerer om å bli Norges mest attraktive by i 2018. Det er vidt forskjellige byer, men felles for finalistene er bærekraftig byutvikling, satsing på sentrum og ambisiøst planarbeid.

19. april 2018
Namsos kommune rasfare

Plan og byggesak - NRK

Føler seg utrygge med flere tonn is over husene

De evakuerte beboerne i Namsos kommune føler seg utrygge med flere tonn med is hengende over husene i Vika. Nå forlenger Namsos kommune evakueringen fram til neste mandag.

17. april 2018
Klima vindmølle

NKF-dagene i Ålesund: Vi former fremtids-Norge! Grønt, smart og nyskapende

Nye retningslinjer for energi- og klimatilpasning i kommunene

I 2018 fastsettes nye statlige planretningslinjer for energi- og klimatilpasning i kommunene. Under NKF-dagene i Ålesund presenteres nytt forslag og høringssvarene, av fagdirektør i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Magnar Danielsen. 

17. april 2018
Digitalisering av plan og byggesak illustrasjon 2

KS og NKF

Digitalisering av plan- og byggesaksprosessen

Her finnes 8 forskjellige presentasjoner om digitaliseingsarbeidet med plan- og byggesak. Presentasjonene er utviklet av KS, DiBK og NKF.

17. april 2018
Bjerkedalen park

Konkurranse

Vi kårer Norges beste uterom

Norges beste uterom skal kåres på Miljø og Teknikk 2019, og det er åpnet for påmelding. Send inn deres bidrag!

09. april 2018
KMD2 logo

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Hvordan fremme tidsbestemt bruk av tomme lokaler for å skape liv i bysentra?

- En gjennomgang av plan- og bygningsloven og annet nasjonalt regelverk.

09. april 2018