Her kan du holde deg orientert om NKF prosjektstøtte, en av foreningens største satsinger gjennom 110 år.


 

Kravspek boliger 2

NKF bygg og eiendom

NKF kravspesifikasjon for kommunale boliger

Kommunene anskaffer årlig ca. 3000 boliger. 400 kommuner med 400 forskjellige kravspesifikasjoner! Dette kan nå ta slutt.

07. februar 2018
Byggeplass

NKF bygg og eiendom

TEK17 for eiendomsforvaltere

TEK17 er først og fremst en omfattende rydding mellom hva som skal stå i forskriften og hva som skal står i veiledningen til forskriften. Utover dette er det lite nytt for kommunale eiendomsfovaltere.

01. november 2017
Fra analoge til digitale 2

Hvorfor skal vi digitalisere? Hvordan kan vi lykkes?

Eiendomsforvaltningens fremtid er digital

En suksessfull digitalisering av eiendomsbransjen vil løfte både effektivitet, kvalitet og miljø, og de aktørene som ligger foran har allerede hentet ut betydelige gevinster.

04. oktober 2017
NKF prosjektstøtte ny 2017 høst

NKF prosjektstøtte

Fremdriftsplan og organisasjonskart

Her finner du oversikt over NKF prosjektstøttes delprosjekter og organisasjonskart.

21. september 2017
Byggeplass

NKF bygg og eiendom

Avfallsfrie byggeplasser - mulig å oppnå

Byggeplasser genererer 30 prosent av alt avfall i Norge. Har miljøtiltakene i byggenæringen stoppet opp i en selvtilfredshet med at vi er flinke til å sortere avfall?

13. september 2017
Bergen

NKF 110 år

Norges største byggherre vil ha bedre vilkår

Vi må slutte å sløse bort skattepengene, sier Jarle Kvalvik, direktør for prosjekt og utbygging i Bergen kommune til Bygg21s nye magasin.

17. august 2017
Bestiller & Leverandør

NKF bygg og eiendom

Nytt bestiller- og leverandørforum

Samler byggeiernes og leverandørenes organisasjoner

26. juni 2017
Norges lover

Difis fagsider om offentlige anskaffelser - anskaffelser.no

Begrensninger i hva du kan forhandle om

Ikke lov å forhandle om absolutte krav i konkurransegrunnlaget, eller å forhandle om tildelingskriteriene og vektingen av disse.

16. juni 2017
NKF prosjektstøtte

NKF prosjektstøtte

Syv kommuner går sammen om EPC i Finnmark!

En vellykket gjennomføring krever god rådgivning og god oppfølging fra kommunene

31. mai 2017
NKF prosjektstøtte bilde

NKF bygg og eiendom

NKF prosjektstøtte er i støpeskjeen

NKF hovedstyre har sammen med Bygg21 bevilget midler til utvikling av en støttetjeneste for kommunene når de skal gjennomføre byggeprosjekter.

10. mai 2017