NKF bygg og eiendom

Revisjon av NS 3456: Dokumentasjon av FDVU for byggverk

Kom med innspill!

NKF bygg og eiendom:

DiBK støtter utvikling av ikbygg.no

Norsk Kommunalteknisk Forening har gleden av å informere om at Direktoratet for Byggkvalitet DiBK (tidligere BE) vil medfinansiere til å få matrikkelen inn i IK-bygg.

20. mars 2014