Ved bestilling av 10 eksemplarer eller flere av samme hefte gis 20 % rabatt på utsalgspris. Porto kommer i tillegg.

Eksempelsamling illustrasjon

Ny revidert utgave, oktober 2016

Eksempelsamling - Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg

Vi håper Eksempelsamlingen blir et nyttig verktøy, og en hjelp i behandlingen av byggereglene ved arbeider på eksisterende byggverk.

19. oktober 2016
bilde

NKF plan og miljø - NKF byggesak

Folkevalgtopplæring 2015

Temaheftene knyttet til Folkevalgopplæringen er nå revidert og oppdatert i henhold til nytt lovverk pr. 2015.
Bestilte hefter sendes ut fortløpende!

08. desember 2015
Planveileder_150x212

NKF plan og miljø:

Planveileder

Forslag til interne planrutiner_150x212

NKF plan og miljø:

Forslag til interne planrutiner

uu for de komm_100x141

Universell utforming for de kommunaltekniske fagområdene

NKF har utgitt temaheftet Universell utforming på de kommunaltekniske fagområdene. Budskapet er blant annet mer tverrfaglig samarbeid mellom plansak, byggesak, bygg- og eiendomsforvaltning og veger og uteområder.

24. juni 2011
Forsiden-Beste praksis  renhold

Beste Praksis Renhold - Nasjonale kvalitetsmål

Heftet kan nå lastes ned gratis. Temaheftet inneholder forslag til nasjonale kvalitetsmål for renhold i kommunale bygg.

Universell+utforming_Side_01[1]

Universell utforming og reguleringsbestemmelser

Gratis PDF, 20 sider. Lastes ned, se lenke nedenfor.

Universell utforming i plansaksbehandlingen  - Forsiden

Universell utforming i plansaksbehandlingen

Gratis temapakke med sjekklister, rutiner og andre hjelpemidler for å inkludere universell utforming i planleggingen (FFP, mai 2007).

Temahefte Internhusleie

Interne husleieordninger som lykkes

Rapport om kartlegging av beste praksis for interne husleieordninger.
Digital versjon.

10. april 2008