Du er her: Forsiden/Byggesak
NKF Grafisk profil.indd

NKF byggesak

Velkommen til nettverkssamling i Fredrikstad

Alle nettverkskoordinatorer er velkomne til samling i Fredrikstad i september. Temaer for samlingen er bevaringsverdig bebyggelse og tilsyn.

19. juli 2018
Park Inn

NKF byggesak og NKF plan og miljø

Lederkonferansen for plan- og byggesak er lansert

Konferansen i år avholdes på Park Inn på Gardermoen og har temaene digitalisering, etikk og korrupsjon, og omdømmebygging. Vi har fått med oss dyktige foredragsholdere fra stat og kommune som vil dele av sin kunnskap og erfaringer for at du skal kunne bruke det i din hverdag. Sett av 30. og 31. oktober!

10. juli 2018
eByggeSak

KS - Byggesak og plan

Nye versjoner av ePlanSak og eByggeSak

Nye versjoner av produktspesifikasjonene ePlanSak og eByggeSak skal støtte kommunene i digitalisering av plan- og byggesaksområdet. Når kommunene samordner kravene til nye verktøy, bidrar dette til å styrke kommunene som bestillere.

29. juni 2018
F.v. Elisabeth Kynbråten (NKF byggesak), Lars Jacob Hiim (KMD) og Ståle Undheim (NKF plan og miljø).

NKF byggesak og NKF plan og miljø

NKF møtte statssekretæren

NKF var tirsdag denne uken i møte med statssekretær Lars Jacob Hiim i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tema for møtet var digitalisering og NKFs nettverk og hvordan disse er instrumentelle i implementeringen av lovendringer fra departementet.

28. juni 2018
På det meste har det vært 12 skrivegrupper på ulike fagområder, og undersøkelser viser at de ansatte er svært positivt innstilt til språkarbeidet. Foto: Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune

Tidsskriftet Kommunalteknikk

Klart plan- og byggespråk: Er det mulig?

Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune gjør om lag 20 000 vedtak i året. Etaten har i flere år jobbet med klarspråk og nå oppsummerer kommunikasjonsdirektør Trude Isaksen prosjektet på kommunalteknikk.no.

26. juni 2018
DiBK logo

DiBK

Ny direktør for Direktoratet for byggkvalitet

Per-Arne Horne blei 15. juni tilsett av Kongen i statsråd som ny direktør for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK). Stillinga er for ein åremålsperiode på seks år og Horne startar 1. oktober.

19. juni 2018
Folkehelse

Fagkonferansen for plan og byggesak 2018

Hva har fortetting å si for folkehelsen?

Fortetting og knutepunktutvikling er sentrale strategier i utviklingen av bærekraftige byer og tettsteder. Selv om hovedargumentet er at den kompakte byen er klima- og miljøvennlig, antas det også at en kompakt by er en helsevennlig by. Den kompakte byen vil bidra til reduserte utslipp, legge til rette for bærekraftig mobilitet gjennom mer sykling og gåing, og kan skape attraktive, levende og sosialt inkluderende nærmiljøer som er viktig for trivsel og fysisk og mental helse. Men er det så enkelt?

12. juni 2018
Drammen

Digitalisering

Digitalisering i praksis: Erfaringer fra Drammen

Politikerne i Drammen vedtok en digitaliseringsstrategi allerede i 2014, noe som var startskuddet for satsningen i kommunen. En praktisk tilnærming har gitt resultater. Det skjer noe når innbyggere og næringslivet involveres i digitaliseringsarbeidet.
- Når vi snakker med og ikke om brukeren, har vi alle muligheter for å lykkes, forteller digitaliseringssjef i Drammen kommune, Frank A. Baklid.

31. mai 2018
KMD2 logo

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Overgangsordning for kvalifikasjonskrav i Sentral godkjenning forlenget til 1. juli 2020

I 2016 vedtok Kommunal- og moderniseringsdepartementet overgangsordningen for kvalifikasjonskrav for Sentral godkjenning. Overgangsordningen er nå formelt forlenget med to nye år frem til 1. juli 2020.

28. mai 2018
Basseng ute illustrasjon

NKF byggesak

Hvilke basseng er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om?

Basseng kan være et tiltak etter plan- og byningsloven § 20-1 a eller j, avhengig av bassengets størrelse, plassering og hvor lenge det skal stå. NKF byggesak har nå lagt ut informasjonsark om basseng og søknadsplikt.

24. mai 2018