Kurs og konferanser

Arrangement Sted Dato Fagområde

Vi gjentar suksessen fra 2019! Drikkevannskonkurransen 2022-2023 blir den største og mest spennende noensinne. 8 regionale semifinaler leder frem til den store finalen, våren 2023. Hvem har Norges beste drikkevann?

Påmelding til konkurransen Norges beste drikkevann 2022/2023
Konkurranse 230426 26. april - 9. desember
Digital Kommunalteknikk (DIKT) 2022 / tidligere IK-bygg Oslo/Webinar 221207 7. desember - 8. desember NKF digital

Velkommen til ny vinterdriftskonferanse, denne gang i Bodø. 

Vinterdrift 2022
Bodø 221117 17. november - 18. november NKF veg og park

Nå handler det om å ta de rette valgene, men hva må vi kunne og hvilken kunnskap må vi tilegne oss, og hvordan kan vi skape et mer bærekraftig samfunn gjennom å utnytte mulighetene på riktig måte? Jobb smartere er lagt til Trondheim og går av stabelen 27. – 28. oktober.

Jobb smartere 2022
Trondheim 221027 27. oktober - 28. oktober NKF bygg og eiendom

Kommuner bygger og rehabiliterer skoler, flerbruksanlegg, boliger og annet. I byggeprosjekter oppstår ofte spørsmål om endringer i kontraktsforholdene. Hvordan skal kommunen som byggherre håndtere dette, og hvilke plikter har kommunen som byggherre i forbindelse med kontraktsinngåelsen og kontraktsgjennomføringen? Hva er konsekvenser av manglende oppfølgning?

Totalentreprise NS 8407: Utvalgte juridiske emner
Oslo 221019 19. oktober NKF bygg og eiendom

Et etterspurt og praktisk rettet kurs om bassengteknikk, -kjemi, og energisparing. Energi- og vannoptimalisering av badeanlegg: Har du råd til å la være?

Teknisk og kjemisk drift av svømmebasseng
Oslo 220927 27. september NKF bygg og eiendom

Teknologiutvikling og klimatiltak er i ferd med å endre energimiksen i verden. Men hvor fort skjer det, og hvilke former for energi vil være ledende i fremtiden? Kommuner får stor oppmerksomhet knyttet til bygningsmassens potensial for energikutt. Mye av kunnskapen og teknologien for å redusere betydelig er allerede tilgjengelig. FNs bærekraftsmål nr. 7. handler om at alle mennesker skal ha tilgang til energi. Energien skal være pålitelig, bærekraftig, moderne, og ikke altfor dyr. Har du tatt utfordringen?

Energiløsninger - det vanskelige valget - erfaringer fra Drammen
Webinar 220915 15. september NKF bygg og eiendom

Gå ikke glipp av vårt populære innføringskurs i byggesaksbehandling på nett. Kurset holdes over to korte dager 12 og 13. mai.

Innføringskurs i byggesak
Webinar 220913 13. september - 14. september NKF byggesak

Har kommunen din en Miljøplan? Hvordan etterlever du den? Fra strategiske bærekraftsmål til gjennomføring i eiendomsbransjen. Hvordan bruker du innkjøp for å redusere miljøbelastning fra bygg og anlegg?

Bærekraft i eiendomsforvaltningen 1. Hvordan komme i gang?
Webinar 220909 9. september NKF bygg og eiendom

Fagkonferansen går av stabelen i Drammen 8.-9. september. Det blir paralleller for både plan, byggesak og tilsyn.

Fagkonferansen for plan og byggesak 2022
Drammen / webinar 220908 8. september - 9. september NKF plan og miljø / NKF byggesak

Kurset vektlegger byggherres ansvar, og tar for seg både den praktiske og teoretiske delen av byggherreforskriftens intensjon og innhold. Det blir også Workshop med rikelig tid og rom for diskusjoner/drøftinger rundt de sentrale spørsmålene i forskriften.

Byggherreforskriften
Oslo 220901 1. september NKF bygg og eiendom

Unngå uheldige konsekvenser ved å bruke riktige rengjøringsmiddel, metoder og utstyr.

 

Renhold av sanitæranlegg og svømmehaller
Svolvær 220823 23. august NKF bygg og eiendom

Plan- og bygningsloven og byggesaksforskriften (SAK10) stiller en rekke krav til opplysninger som skal inn til kommunen for at den skal kunne gi byggetillatelse. Kurset fokuserer på å utforme en god byggesøknad som blir riktig første gang.

Hvordan utforme gode byggesøknader?
Webinar 220823 23. august - 24. august NKF byggesak

Vi holder kurset når det passer din kommune!

IK-Bygg innføringskurs
På forespørsel a NKF bygg og eiendom

Bruk riktig rengjøringsmiddel, metode og utstyr, og unngå uheldige konsekvenser.

Renhold av sanitæranlegg og svømmehaller
På forespørsel a NKF bygg og eiendom
Entrepriserett og utvalgte juridiske emner, også PBL og kontraktsrett mm. På forespørsel a NKF bygg og eiendom
Teknisk og kjemisk drift av svømmebasseng På forespørsel a NKF bygg og eiendom

Kommunene har ansvaret - Rett forståelse og etterlevelse er viktig!

Byggherreforskriften (dagskurs)
På forespørsel a NKF bygg og eiendom

KOSTRA og Tjenesterapport - Tjenesteanalyse i Eiendomsforvaltning.

Et nyttig verktøy for rapportering og utvikling av eiendomsforvaltningen i kommunen

KOSTRA og Tjenesterapport
På forespørsel a NKF bygg og eiendom
Reklamasjonshåndtering På forespørsel a NKF bygg og eiendom
Prosjektering, og oppfølging av de prosjekterende På forespørsel a NKF bygg og eiendom

Hva er forskjellen på de presentasjonene vi husker for alltid – og de som ikke engang lokker oppmerksomheten vår vekk fra mobiltelefonen? I dette kurset har vi fått ekspert i muntlig formidling, Antje Bomann-Larsen, til å holde et eget kurs i magisk presentasjonsteknikk for deg som jobber i kommunen!

Hold magiske presentasjoner!
På forespørsel a

Bli kjent med NKF Prosjekthjelper.

Her får dere se mulighetene som ligger i dette verktøyet. Det blir også tid til spørsmål og svar.

Kurset blir gjennomført via Microsoft Teams, og du får lenke til møtet i bekreftelseseposten.

Les mer om prosjekthjelperen her! 

Presentasjon av NKF Prosjekthjelper: Webinar på forespørsel
På forespørsel a NKF bygg og eiendom

Introduksjonskurs for registrerte kommuner/virksomheter

Dette kurset er for deg som har bestilt/registrert bruker av NKF Prosjekthjelper.  

Gjennom Introduksjonskurset vil du bli bedre kjent med verktøyet, hvordan dette kan brukes og hvilke muligheter det gir dere.

Det blir også tid til spørsmål og svar.

Kurset blir gjennomført via Microsoft Teams, og du får som registrert bruker av verktøyet lenke til møtet i bekreftelses-eposten.

Kurset er gratis for de kommunene som har bestilt verktøyet i perioden med introduksjonspris.

Introduksjonskurs i NKF Prosjekthjelper: Webinar på forespørsel
På forespørsel a NKF bygg og eiendom

Her kan du velge mellom å kjøpe opptak av hele konferansen eller enkeltmoduler.

Jobb Smartere 2021 (opptak)
Digital pakke a NKF bygg og eiendom
Betingelser for bestilling av kurs og konferanse Kjøpsbetingelser a NKF

Hvordan sørge for riktige og nok boliger i et bærekraftig perspektiv? Hvordan forebygge og trene på uønskede hendelser? Hvordan samhandle? Bør vi tenke nytt? 
Kjøp opptakene fra konferansen i februar.

Boliger for fremtiden 2022 (opptak)
a

På landsmøtet skal det blant annet velges styrer og settes retning for de neste to årene. Alle medlemmer er velkommen til å delta digitalt og har stemmerett. Agenda og sakspapirer finner du her.

Velkommen til digitalt landsmøte
a