Kurs og konferanser

Arrangement Sted Dato Fagområde

Jobb smartere 2024 går av stabelen 17.-18 oktober 2024 på Clarion Hotel the Edge i Tromsø. Du kan allerede nå reservere plass allerede nå HER

Jobb smartere 2024
Tromsø / Webinar 241017 17. oktober - 18. oktober NKF bygg og eiendom

Fagkonferansen går av stabelen i Lillestrøm 26.-27. september. Denne gangen blir det kun byggesak og tilsyn, mens plan og miljø har egen fagdag. 

Fagkonferansen for byggesak 2024
Lillestrøm / Webinar 240926 26. september - 27. september NKF byggesak

Landsmøtet 2024 blir gjennomført digitalt 12. september. Dersom du har innspill til landsmøtet kan disse sendes på e-post til nkf@kommunalteknikk.no

Landsmøte 2024
Digitalt 240912 12. september Norsk Kommunalteknisk Forening

Gå ikke glipp av vårt populære innføringskurs i byggesaksbehandling på nett. Kurset holdes over to korte dager 03. og 04. september.

Innføringskurset legger vekt på at deltakerne skal forså helheten i kommunal saksgang og oppgavene som følger som byggesaksbehandler. Målet er å gi deltakerne en god forståelse for grunnleggende saksbehandling og slikt danne et godt grunnlag for videre læring i kommunen. Kurset sørger for at alle nye saksbehandlere får et godt kunnskapsgrunnlag tidlig, og raskt vil kunne utføre sine oppgaver i kommunen. 

Digitalt innføringskurs i byggesak
Webinar 240903 3. september - 4. september NKF byggesak

Vi i NKF ønsker velkommen til Kommunevegdagene med park som i år foregår i Bergen. Her vil du som jobber innenfor veg og park i kommunen få mulighet til å bli oppdatert og få faglig påfyll innenfor mange dagsaktuelle tema, og mulighet til å utveksle erfaring og skape nettverk med kollegaer fra hele landet.

Årets konferanse vil ha fokus på klimaet som er i endring. Vi skal bl.a. høre om hvordan det påvirker arbeidshverdagen, og noen tanker om hvordan planlegging av beredskap må endres.

Kommunevegdagene 2024
Bergen / Webinar 240606 6. juni - 7. juni NKF veg og park

Påmeldingen har åpnet! Bli med på dagskonferanse i 2024! Dette er konferansen for deg som jobber med utvikling og drift av kommunale boliger. Få oppdatert informasjon, faglig påfyll og dele kunnskap med kollegaer fra andre kommuner.

Boliger for fremtiden 2024
Oslo / Webinar 240507 7. mai NKF bygg og eiendom
Det har skjedd en utvikling på dette området som ikke helt har nådd ut til brukeren. Unngå uheldige konsekvenser med riktig rengjøringsmiddel, metode og utstyr. Målgruppe: Renholdere, renholdsledere og andre med ansvar for hygiene/renhold i sanitæranlegg/svømmehaller Personalet med ansvar for rengjøring og hygiene på offentlige badeanlegg.
 
Renhold av sanitæranlegg og svømmehaller
Digitalt kurs 240418 18. april NKF bygg og eiendom

Kurset gir en grunnleggende innføring i reguleringsplanlegging med vekt på saksbehandling av innsendte reluleringsplaner (private reguleringsplaner). Som kursdeltaker vil du få innsikt i planleggerens ansvar og rolle ved bahandling av innsendte reguleringsplaner, og delta i diskusjoner med utgangspunkt handlingsrommet plan- og bygningsloven gir.

Innføringskurs reguleringsplanlegging
Digitalt kurs 240417 17. april - 18. april NKF plan og miljø

Jobber du med plan og byggesak i kommunen? Vi gleder oss til å ønske velkommen til en spennende og lærerik konferanse i Tromsø.I tillegg til paralleller for plan, byggesak og tilsyn blir det et eget program for deg som jobber som leder for disse fagområdene. I Tromsø skal vi vise frem prosjekter fra norske kommuner, diskutere lov og forskrift og dele beste praksis.

Tromsøkonferansen for plan og byggesak 2024
Tromsø / Webinar 240318 18. mars - 19. mars NKF byggesak og NKF plan og miljø
Høring: Husleielovutvalget - Kontraktslengde og oppsigelsesvern i boligleieforhold Digitalt 240313 13. mars NKF bygg og eiendom

DIKT-konferansen setter søkelys på revolusjonen som skjer rett foran oss: Kunstig intelligens. Hvordan kan dette nye og litt skremmende bidra til en mer effektiv hverdag for 280.000 mennesker som hver dag går på jobb i norske kommuner. Hvilke muligheter har vi til å tenke helt annerledes?

Digital Kommunalteknikk (DIKT) 2024
Oslo / Webinar 240308 8. mars NKF digital

Kurset er bygget opp etter kravene i Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu mv. Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet 13. juni 1996. Målgruppe: Driftsledere, vaktmestere, og driftsoperatører med ansvar for teknisk og kjemisk drift av svømmebasseng.

Teknisk og kjemisk drift av svømmebasseng
Oslo 240306 6. mars NKF bygg og eiendom

Vi holder gjerne innføringskurs for våre kunder. Ta kontakt med oss på ikbygg@kommunalteknikk.no for å gjøre en avtale.

IK-Bygg innføringskurs
På forespørsel a NKF bygg og eiendom

Bruk riktig rengjøringsmiddel, metode og utstyr, og unngå uheldige konsekvenser.

Renhold av sanitæranlegg og svømmehaller
På forespørsel a NKF bygg og eiendom
Entrepriserett og utvalgte juridiske emner, også PBL og kontraktsrett mm. På forespørsel a NKF bygg og eiendom
Teknisk og kjemisk drift av svømmebasseng På forespørsel a NKF bygg og eiendom

NKF har lenge produsert folkevalgtopplæring for plan og byggesak. 2024-versjonen er litt annerledes når NKF lanserer Komeptanseprogram for folkevalgte.

Folkevalgtopplæring 2024
NKF Læring a Norsk Kommunalteknisk Forening

Kommunene har ansvaret - Rett forståelse og etterlevelse er viktig!

Byggherreforskriften (dagskurs)
På forespørsel a NKF bygg og eiendom
Reklamasjonshåndtering På forespørsel a NKF bygg og eiendom

Introduksjonskurs for registrerte kommuner/virksomheter

Dette kurset er for deg som har bestilt/registrert bruker av NKF Prosjekthjelper.  

Gjennom Introduksjonskurset vil du bli bedre kjent med verktøyet, hvordan dette kan brukes og hvilke muligheter det gir dere.

Det blir også tid til spørsmål og svar.

Kurset blir gjennomført via Microsoft Teams, og du får som registrert bruker av verktøyet lenke til møtet i bekreftelses-eposten.

Kurset er gratis for de kommunene som har bestilt verktøyet i perioden med introduksjonspris.

Introduksjonskurs i NKF Prosjekthjelper
Webinar a NKF bygg og eiendom

Kommuner bygger og rehabiliterer skoler, flerbruksanlegg, boliger og annet. I byggeprosjekter oppstår ofte spørsmål om endringer i kontraktsforholdene. Hvordan skal kommunen som byggherre håndtere dette, og hvilke plikter har kommunen som byggherre i forbindelse med kontraktsinngåelsen og kontraktsgjennomføringen? Hva er konsekvenser av manglende oppfølgning?

Totalentreprise NS 8407: Utvalgte juridiske emner
På forespørsel a NKF bygg og eiendom
Introduksjon til vinterdrift: Brøytekurs på nett NKF Læring a NKF veg og park