Kurs og konferanser

Arrangement Sted Dato Fagområde
IK-Bygg innføringskurs På forespørsel a

Bruk riktig rengjøringsmiddel, metode og utstyr, og unngå uheldige konsekvenser.

Renhold av sanitæranlegg og svømmehaller
På forespørsel a
Totalentreprise NS 8407: Særpreg og utvalgte juridiske emner På forespørsel a
Teknisk og kjemisk drift av svømmebasseng På forespørsel a
Bygg- og entrepriserett På forespørsel a

Dyktige teamledere vil i framtiden være en viktig økonomisk faktor og en viktig funksjon i en organisasjon.

Teamledelse (drift og renhold) Del 1 og 2
På forespørsel a
Kvalitetsstyrt renhold - NS INSTA 800 På forespørsel a
Smittevern & Hygiene På forespørsel a

Kommunene har ansvaret - Rett forståelse og etterlevelse er viktig!

Byggherreforskriften (dagskurs)
På forespørsel a

KOSTRA og Tjenesterapport - Tjenesteanalyse i Eiendomsforvaltning.

Et nyttig verktøy for rapportering og utvikling av eiendomsforvaltningen i kommunen

KOSTRA og Tjenesterapport
På forespørsel a
Utbyggingsavtaler - hvordan sikre at planer gjennomføres Bergen 180913 13. september NKF byggesak, Tekna og NITO

Kurset behandler noen av de sentrale problemene ved totalentrepriser, fra kontraktsinngåelse til siste reklamasjonsfrist er ute.

Utvalgte emner i totalentreprise NS 8407
Molde 180924 24. september Bygg og eiendom

Kurset vektlegger byggherres ansvar, og tar for seg både den den praktiske og teoretiske delen av byggherreforskriftens intensjon og innehold. Det blir også Workshop med rikelig tid og rom for diskusjoner/drøftinger rundt de sentrale spørsmålene i byggherreforskriften.

Kurs i Byggherreforskriften
Oslo 181016 16. oktober Bygg og eiendom

Kurset retter seg mot de som har bygg- og anleggsprosjekter som totalentreprise – eller som tenker seg å ha det. Kurset behandler noen av de sentrale problemene ved totalentrepriser, helt fra kontraktsinngåelse til siste reklamasjonsfrist er ute.

Entreprisekontrakter og anskaffelser NS8407 - utvalgte emner
Samnanger 181016 16. oktober - 17. oktober Bygg og eiendom

Jobb smartere er en unik møteplass for kunnskapsdeling og nettverksbygging. På programmet i år står grønnere renhold, kommuner i endring, kjemikaliefritt renhold, digitalisering, sensorteknologi og mye mye mer. Se programmet og meld deg på her!

Jobb smartere 2018
Oslo - Kiel med Color Line 181023 23. oktober - 25. oktober Bygg og eiendom
Lederkonferansen for plan- og byggesak Gardermoen 181030 30. oktober - 31. oktober NKF byggesak og NKF plan og miljø
Fysisk og digitalt samspill! Bergen 181108 8. november - 9. november Offentlig service

Eier- og forvalterorganisasjonene til «bygg i Norge» har organisert seg for å kunne bidra mer aktivt, både i grønt skifte og lønnsom digitalisering. I fjor etablerte EFF en egen konferanse, og arrangementet samlet nær 140 deltagere og leverandører, og nå gjentar vi suksessen. Årets konferanse er lagt til 14. - 15. november, og programkomiteen er godt i gang med planleggingen.

Fra analoge til digitale bygg
Oslo 181114 14. november - 15. november Bygg og eiendom