Kurs og konferanser

Arrangement Sted Dato Fagområde
IK-Bygg innføringskurs På forespørsel a

Bruk riktig rengjøringsmiddel, metode og utstyr, og unngå uheldige konsekvenser.

Renhold av offentlige bad/svømmehaller
På forespørsel a
Totalentreprise NS 8407: Særpreg og utvalgte juridiske emner På forespørsel a
Teknisk og kjemisk drift av svømmebasseng På forespørsel a
Bygg- og entrepriserett På forespørsel a

Dyktige teamledere vil i framtiden være en viktig økonomisk faktor og en viktig funksjon i en organisasjon.

Teamledelse (drift og renhold) Del 1 og 2
På forespørsel a
Kvalitetsstyrt renhold - NS INSTA 800 På forespørsel a
Smittevern & Hygiene På forespørsel a

Kommunene har ansvaret - Rett forståelse og etterlevelse er viktig!

Byggherreforskriften (dagskurs)
På forespørsel a

KOSTRA og Tjenesterapport - Tjenesteanalyse i Eiendomsforvaltning.

Et nyttig verktøy for rapportering og utvikling av eiendomsforvaltningen i kommunen

KOSTRA og Tjenesterapport
På forespørsel a

Det er ikke alltid lett å oppfylle kravene i teknisk forskrift for tiltak i eksisterende bygg. Heller ikke å vite hvilke krav som gjelder. Her kan du lære om hvordan du finner ut hvilke krav som gjelder og hva som må dokumenteres om gjeldende krav ikke oppfylles. Vi går gjennom blant annet bruksendring av loft til boenhet og endring av bevaringsverdig bebyggelse. Kurset er oppdatert med flere praktiske eksempler.

Kurs om tiltak i eksisterende bygg (pbl. § 31-2)
Oslo 180130 30. januar NKF byggesak

Kurset vektlegger byggherres ansvar, og tar for seg både den den praktiske og teoretiske delen av byggherreforskriften. Det blir også Workshop med rikelig tid og rom for diskusjoner og drøftinger rundt de sentrale spørsmålene i byggherreforskriften.

Byggherreforskriften
Sandefjord 180130 30. januar NKF bygg og eiendom

Nå er det kun noen få plasser igjen! Tromsøkonferansen 2018 byr på spennende og aktuelle foredrag om blant annet utbyggingsavtaler, gebyrfastsettelse og medvirkning.

Tromsøkonferansen 2018
Tromsø 180205 5. februar - 6. februar NKF byggesak og NKF plan og miljø

Rekordoppslutning om årets konferanse!

Boliger for fremtiden 2018
Oslo 180206 6. februar - 7. februar NKF bygg og eiendom, Boligbygg, Husbanken, KS
Drift, vedlikehold og forsterkning-kommunale veier og broer Norge 180206 6. februar - 14. mars NKF veg og trafikk

Personalet som vedlikeholder svømmehallen savner informasjon om hvordan man på best mulig måte tar vare på anlegget. NKF tilbyr et kurs med befaring av svømmehall og demonstrasjon av riktig rengjøringsmetode

Renhold av sanitæranlegg og svømmehaller
Scandic Stavanger Forus 180301 1. mars NKF bygg og eiendom

Energi- og vannoptimalisering av badeanlegg er viktig. Har du råd til å la være? Bassengteknisk, bassengkjemisk og energioptimalisering. Dette er et etterspurt tilbud. Kurset er praktisk rettet med befaring av basseng/det tekniske i løpet av kursdagen.

Teknisk og kjemisk drift av svømmebasseng
Scandic Stavanger Forus 180301 1. mars NKF bygg og eiendom

Det er ikke alltid lett å oppfylle kravene i teknisk forskrift for tiltak i eksisterende bygg. Heller ikke å vite hvilke krav som gjelder. Her kan du lære om hvordan du finner ut hvilke krav som gjelder og hva som må dokumenteres om gjeldende krav ikke oppfylles. Vi går gjennom blant annet bruksendring av loft til boenhet og endring av bevaringsverdig bebyggelse. 

Kurs om tiltak i eksisterende bygg (pbl. § 31-2)
Sola 180306 6. mars NKF byggesak
GOD offentlig prosjektledelse Oslo 180314 14. mars - 15. mars NKF bygg og eiendom
NVDB-kurs Hamar 180320 20. mars - 21. mars NKF veg og trafikk
Byggherreforskriften Oslo-området 180410 10. april NKF bygg og eiendom

Kommunevegdagene 2018 arrangeres 29. 30. mai på Lillehammer.

Kommunevegdagene 2018
Lillehammer 180529 29. mai - 30. mai NKF veg og trafikk