Desemberkonferansen 2017

Nå er det dags for å legge til rette for ladbar infrastruktur

Klimavennlige løsninger må bli standardvalget i fremtidens samfunn.

Klimadebatt for distriktene

Hva kan kommuner i distriktene gjøre for å bidra til å nå klimamålene?

Norge er et vakkert land, fjell og daler hav og strand. Norge er mer enn bare byer. Norge er landsbygd og små tettsteder. Det er mye snakk om å tenke miljøvennlig i byer - legge til rette for kollektiv satsing og minske utstlippene. Det er i anførselstegn enkelt i store byer - Men utenfor byene fungerer rett og slett ikke økt kollektivsatsing. Ifølge CICEROS rapport er det beste tiltaket kommuner kan gjøre er å legge til rette for ladbar infrastruktur. Dette gjelder ikke minst små kommuner. Det finnes strøm også på landsbygda, det er jo gjerne her strømmen lages, så hvorfor ikke bruke den?

Det handler om å gi insentiver for å velge miljøvennlig. Aller helst bør det miljøvennlig alternativet være standardvalget. Slik at folk heller kan velge det bort - dersom det er ønskelig.

2562151

Desemberkonferansen 2017

Dersom du ønsker å vite mer om utbygging av infrastruktur for elbillading anbefales det å melde seg på Desemberkonferansen. Her vil vi ta for oss alt kommunene trenger å vite innen temaet. Årets mest tverrfaglige konferanse har følgende sesjoner du kan velge mellom:

Transformasjon - Klima - Teknikk - Innkjøp - NVDB

Hovedtemaene for konferansen er:

- Bytransformasjon
- Fremtidsrettet infrastruktur
- Innkjøp fra A - Å
- Klimarapportering for kommuner
- Kraftbransjen - en bransje i endring
- Fremtidens belysning
- Hvordan tilrettelegge kommunale områder for el-bil-lading
- Moderne avfallshåndtering
- Hvordan nyttegjøre seg av konsulenters kompetanse ved overvannsproblematikk
- Den femte fasade, grønne tak på eksisterende begyggelse
- Innkjøp fra A til Å (ABC)
- Forsikring - skadeoppgjør på ledninger
- Workshop - Fra grått til grønt og blått
- Kystbyen Straume - prisvinner for god bytransformasjon i 2016
- Innføring- og videregående kurs i NVDB

Mer info og fullstendig program finner du her - Husk de 50 første som melder seg på får GRATIS oppgradering til utvendig lugar.

Kristin Halvorsen
Direktør i CICERO: Kristin Halvorsen

Hva er CICERO?

CICERO i samarbeid med Norsk Forskningsråd publiserte under Arendalsuka publisere funn i rapporten #klimavalg2017. Kommunalteknikk var tilstede for å se hva som vil påvirke kommune-norge.

CICERO ble opprettet i 1990 av den norske regjeringen og fikk i mandat å utvikle kunnskapsgrunnlaget i nasjonal og internasjonal klimapolitikk. I dag er CICERO en uavhengig forskningsstiftelse med tilknytning til Universitetet i Oslo og vår visjon er å forutse og svare på samfunnets klimautfordringer med forskning og formidling av høy internasjonal standard.

CICERO skal bidra til omstilling gjennom å drive forskning, utredning, rådgivning og informasjon om klimarelaterte globale miljøspørsmål og internasjonal klimapolitikk med sikte på å fremskaffe kunnskap som kan bidra til å redusere klimaproblemet og å styrke det internasjonale klimasamarbeidet.

Arendalsuka-2016-nr4

Hva er Arendalsuka?

Arendalsuka er partipolitisk uavhengig, og har som mål å styrke troen på politikk og politisk debatt. Arendalsuka vil på denne måten bidra til å styrke kraften i vårt levende demokrati. Arrangementet skal være en årlig nasjonal arena hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid.

Uka ble første gang arrangert i 2012 med 30 utstillere, 50 arrangementer, 70 pressefolk og 20.000 deltakere har vokst til 160 utstillere, 598 arrangementer, 215 pressefolk og 70.000 deltakere i 2016 - det ventes enda større vekst inn i 2017.

Arendalsuka arrangeres hvert år i uke 33. Alle arrangementer som inngår i Arendalsukas program er åpne for alle og gratis å delta på.

Andreas_Birkeland1

Norsk Kommunalteknisk Forening

Dette er første året Norsk Kommunalteknisk Forening er tilstede på Arendalsuka. Vi har spurt rådgiver for NKF veg og trafikk / NKF infrastruktur Andreas Birkeland om hva han synes om arrangementet:

Hva er nytten av å delta her?
- For det første er det jo utrolig det de har klart å skape her i Arendal. Det er litt av en størrelse på dette arrangementet. Ett av målene for Arendalsuka er jo å bidra til at organisasjoner og enkeltpersoner kommer i direkte kontakt med de mest sentrale nasjonale aktører innenfor politikk, organisasjons- og næringsliv. Med andre ord er jo dette helt riktig arena og være tilstede på for vår del, i og med det står forankret i foreningens strategiplan at vi skal bli en betydelig samfunnsaktør og en foretrukken leverandør av kunnskap til norske kommuner. Det handler om å være tilstede der det skjer.

Tips en venn Skriv ut