Jan Roger Humlebekk er til daglig ansatt i avdelingen for veg og park i Øvre Eiker kommune. Han kommer med NVDB i sekken, når han er en av mange spennende innledere på DIKT-konferansen 8. mars. Foto: Eikernytt

Jan Roger Humlebekk er til daglig ansatt i avdelingen for veg og park i Øvre Eiker kommune. Han kommer med NVDB i sekken, når han er en av mange spennende innledere på DIKT-konferansen 8. mars. Foto: Eikernytt

NKF digital / NKF veg og park

– Har du så god råd, at du har råd til å la være?

Skal man bygge veg er det beskrevet ned i minste detalj. Skal man kjøpe IT, må man finne programmet som passer best de behovene kommunen har. Men hva skal man spørre om? Hva skal man se etter?  

Jan Roger Humlebekk i Øvre-Eiker kommune er opptatt av de mulighetene som ligger i Nasjonal vegdatabank – NVDB. Etter utkast til ny vegdataforskrift ble klart i fjor høst tenker Humlebekk at kommunene er tjent med å se på det forespeilede rapporteringskravet som en mulighet, heller enn en utfordring.  

– NVDB kan, ved riktig bruk, bli en samling av alt kommunen eier. Denne oversikten er helt avgjørende når man skal drifte og vedlikeholde, forteller Humlebekk.  

Humlebekk mener at det kan bli slitsomt å være bakpå når det kommer til digitalisering: – Hvis vi ender opp med det rapporteringskravet som er forespeilet i den nye vegdataforskriften, så kan det bli dyrt for dem som ikke har fulgt med i timen. Kommunene blir på et tidspunkt tvunget med, men da blir det halvhjertet. I stedet bør man fokusere på den verdien og muligheten bruk av NVDB gir, og med det ta styring selv, forklarer han. 

Selv tar Humlebekk med seg sin lange erfaring med NVDB i sekken når han kommer til DIKT-konferansen på Kommunenes hus den 8. mars

Styreleder i NKF digital, Stina Kathrin Lillevik, under DIKT-konferansen i 2022. Foto: Kjell M. Jakobsen
Styreleder i NKF digital, Stina Kathrin Lillevik, under DIKT-konferansen i 2022. Foto: Kjell M. Jakobsen

Et enormt digitaliseringspotensiale

Humlebekk er overbevist om at veg og park-området har et enormt digitaliseringspotensial. 

– Ikke alle plener trenger å klippes 3 ganger i uken, og det finnes allerede gode systemer som kan hjelpe deg og din kommune å kategorisere og systematisere driften. Stikkordet er oversikt, forklarer Humlebekk. 

– Kommer vi dit at vi kan automatisere oppgaver? Gravesøknader, for eksempel; vi har et system for det, men det er ikke et system som sjekker søknaden når jeg får den inn. Det stjeler mye tid i løpet av en arbeidsdag å måtte sjekke småting som at en epostadresse er skrevet riktig. Vi vet at det finnes løsninger for det, men vi er nødt til å pushe leverandørene.   

Som styremedlem i NKF digital ser Humlebekk frem til å møte likesinnede på DIKT-konferansen. 

– Det blir veldig kjekt å treffe både leverandører og kommuner for å lære av hverandre. DIKT er en viktig arena for inspirasjon.  

Humlebekk mener at kombinasjonen av små og store kommuner er nødvendig for å danne seg et helhetlig bilde. – Det å kunne ha gode samtaler både med kommuner som har gått foran og kommuner som sliter eller har dårlige erfaringer er nyttig når man selv skal finne gode løsninger i egen arbeidshverdag. 

– Mange sitter hver for seg, med mye rutinearbeid og lite tid til å tenke nytt. En konferanse som DIKT gjør at man lærer og ser at det finnes systemer som kan hjelpe til med utfordringer man sitter med hver dag.   

Humlebekk mener at konferansen en god mulighet til å lære, forstå, knytte kontakter og stille spørsmål.  – Jeg ser frem til møte med leverandører, og skal utfordre dem på det vi trenger i hverdagen, forklarer han. 

– Kommunalteknikk er 24/7

Humlebekk mener at det er viktig at vi samhandler på felles plattformer, på tvers av fagområder. – Mange av oss sitter med hvert sitt system med “gule lapper”. Har man et digitalt system hvor man legger inn oppgaver, lever oppgavene videre selv om noen er borte en dag, forteller han. 

– Det kommunaltekniske ansvaret for drift av vannledningsnett, veger og bygg er 24/7-oppgaver. Dette er ikke noe som stopper fredag ettermiddag, så vi må ha systemer som fanger opp og deler. Da er Interessen for nye og bedre systemer helt nødvendig, og vi må dra erfaringer fra andre fagområder enn vårt eget, forklarer han. 

Humlebekk forteller at de store systemendringene krever gode spirer. – Derfor er det viktig med gode arenaer for spirene. Spiren til ideer vannes gjennom kontakt med andre kommuner og leverandører, avslutter Humlebekk. 

Her finner du program og påmelding til vårens høydepunkt for alle som jobber med digitale løsninger i kommunalteknisk sektor.

DIKT 2024.png